COVID 19: Hoe de openbare markten organiseren volgens de voorwaarden van de Nationale Veiligheidsraad

Publicatiedatum
donderdag 14 mei 2020

De Nationale Veiligheidsraad besliste op 13 mei dat openbare markten weer mogelijk zijn vanaf 18 mei, onder strikte voorwaarden. Op voorwaarde dat de lokale overheid akkoord is, mogen er maximum 50 kramen staan, moet er een veilig circulatieplan zijn en moeten de afstandsregels gerespecteerd worden. Mondmaskers zijn verplicht voor marktkramers en hun personeel en zijn sterk aanbevolen voor de klanten.

De organisatie van de openbare markten wordt geregeld in de marktreglementen van de gemeenten. Het vaststellen van een marktreglement en de wijzigingen ervan behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Algemene delegatie van deze bevoegdheid naar het college van burgemeester en schepenen kan niet. Het college kan wel de plaats, dag en uren van de openbare markt bepalen en een plan opmaken van de standplaatsen met hun eventuele specialisaties en technische specificaties. Dit kan alleen wanneer de gemeenteraad in zijn marktreglement heeft opgenomen dat het college dit mag doen, zo niet blijft die bevoegdheid bij de gemeenteraad.

De burgemeester kan onder verwijzing naar de uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden zoals we nu kennen tijdens de COVID-19-crisis – ter vrijwaring van de openbare gezondheid – een politieverordening maken in plaats van de gemeenteraad (artikel 134, §1, en 135, §2, van de nieuwe gemeentewet). De burgemeester kan zo de door de Nationale Veiligheidsraad opgelegde voorwaarden voor de organisatie van de openbare markten snel concreet verder uitwerken in functie van de plaatselijke situatie, zodat de openbare markten vanaf 18 mei in veilige omstandigheden kunnen doorgaan in de gemeente. Deze politieverordening moet wel worden bekrachtigd door de gemeenteraad tijdens zijn eerstvolgende vergadering, anders vervalt ze.