Print

COVID-19: Heropstart religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten (update)

Publicatiedatum
woensdag 29 juli 2020

De Nationale Veiligheidsraad besliste – op advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES) – om de activiteiten van erediensten en niet-confessionele morele dienstverlening gefaseerd herop te starten.

Het betreft:

  • de collectieve uitoefening van de eredienst;
  • de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
  • de collectieve uitoefening van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
  • de individuele bezoeken van gebouwen van de erediensten;
  • de individuele bezoeken van gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening.

Bij de gefaseerde heropstart moeten zowel de veiligheid en gezondheid van de aanwezigen gewaarborgd worden. Bovendien moet ook de verspreiding van het COVID-19 virus onder de bevolking verhinderd worden. Als dit niet voldoende gegarandeerd kan worden, kan en mag de activiteit niet heropstarten.

De representatieve organen van de erediensten en van de organisaties die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing nemen de nodige maatregelen en vaardigen richtlijnen uit, waarbij de volgende voorwaarden worden in acht genomen:

  1. De regels van de social distancing – in het bijzonder het houden van 1,5 m afstand ten opzichte van elke andere persoon, behalve voor personen die onder hetzelfde dak wonen – worden strikt gerespecteerd.
  2. Het respecteren van het vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw, met een maximum van 100 personen per gebouw.
  3. Fysieke aanrakingen van personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers is niet toegestaan.
  4. Noodzakelijke handhygiëne wordt voorzien en ter beschikking gesteld aan iedereen.

Vanaf 12 jaar moet je mond en neus bedekken met een masker of een ander stoffen alternatief in de gebedshuizen of bezinningsplaatsen.

Er is geen registratieplicht voorzien voor de gebouwen van de eredienst.

Aangezien er sinds kort ook gemeentelijke/provinciale verschillen kunnen zijn, is het aangeraden ook steeds de lokale richtlijnen te raadplegen.

Raadpleeg de richtlijnen van de representatieve organen van de erediensten:

Het ondersteunen van de heropstart van de activiteiten van de erediensten en van de dienstverlening van de niet-confessionele dienstverlening vraagt een lokale aanpak op maat waarbij dialoog voorop staat. Het lokaal bestuur is het best geplaatst om bij het uitwerken van initiatieven, acties en maatregelen rekening te houden met de lokale context. Daarom is het van belang om – op basis van de richtlijnen van de representatieve organen van de erediensten en van de organisaties die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing – overleg te organiseren tussen het lokaal bestuur en vertegenwoordigers van de erediensten en de organisaties die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing.

Het zoeken naar oplossingen om de opstart van de activiteiten mogelijk te maken biedt lokale besturen ook de kans om verbinding te maken met de lokale geloofsgemeenschappen en de niet-confessionele levensbeschouwing. Blijvende interactie is hierbij nodig.

De besturen van de eredienst kunnen met hun vragen terecht bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.