Print

COVID-19: gedeeltelijke verkiezingen raden erediensten (update)

Publicatiedatum
dinsdag 30 juni 2020

Het Agentschap Binnenlands Bestuur informeert over de impact van de coronacrisis op de gedeeltelijke verkiezing van de raden van de erkende lokale geloofsgemeenschappen. De verkiezingen bij erkende lokale geloofsgemeenschappen die ten laatste in april en mei 2020 moesten plaatshebben en nog niet waren georganiseerd, werden voor onbepaalde duur uitgesteld tot de coronapandemie formeel voorbij was (zie brief minister van 18 maart 2020). Het gaat zowel over de verkiezingen van de bestuursorganen van de geloofsgemeenschappen als de verkiezingen van de bestuursorganen van de centrale besturen.

De richtlijnen uit deze brief van 18 maart 2020 zijn aangepast. Dit betekent dat verkiezingen vanaf 1 juli 2020 hervat kunnen worden, rekening houdend met een aantal richtlijnen (zie brief minister van 24 juni 2020).