COVID-19: fysiek vergaderen: mondmaskerplicht (update)

Publicatiedatum
dinsdag 23 november 2021

Het overlegcomité van 26 oktober 2021 besliste dat vanaf vrijdag 29 oktober 2021 mondmaskers weer door iedereen gedragen moeten worden in de publiek toegankelijke ruimten van  overheidsgebouwen. Deze beslissing werd vertaald in artikel 22, tweede lid, 10° van het Koninklijk Besluit van 28 oktober 2021.

Deze mondmaskerplicht heeft gevolgen voor de organisatie van de fysieke vergaderingen van de lokale bestuursorganen. Daar geldt bijgevolg opnieuw een mondmaskerplicht. De lokale besturen kunnen daarnaast nog bijkomende voorschriften in acht nemen.

Het overlegcomité van 17 november 2021 besliste dat er een brede mondmaskerplicht komt vanaf 20 november. Dit betekent ook dat bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement een mondmaskerplicht geldt. Naar analogie wordt die regeling doorgetrokken voor de organisatie van de fysieke vergaderingen van de lokale en provinciale bestuursorganen. Iedereen moet steeds een mondmasker dragen. Als de vergadering plaatsvindt in een voldoende geventileerd lokaal en de sociale afstandsregels gegarandeerd zijn voor alle aanwezigen, kan het toegelaten worden om als raadslid het mondmasker af te zetten als hij of zij het woord neemt. Na de tussenkomst wordt het mondmasker terug opgezet. Het lokaal bestuur blijft verantwoordelijk voor het veilig verloop van de vergadering.

Het gebruik van een Covid Safe Ticket voor de organisatie van een gemeenteraad is wettelijk niet toegestaan. 

Er kan uiteraard steeds gekozen worden om de vergadering digitale of hybride te organiseren.