COVID-19: Draaiboek voor lokale uitbraak

Publicatiedatum
dinsdag 21 juli 2020

De eerste versie van het draaiboek lokale uitbraak Covid-19 is beschikbaar. Het biedt ondersteuning aan burgemeesters die geconfronteerd worden met lokale opflakkeringen. Het draaiboek werd eerder deze week al verspreid, maar kreeg donderdag 23 juli ook groen licht van de Nationale Veiligheidsraad.

In het draaiboek staan acties beschreven die burgemeesters kunnen nemen in geval van een lokale opflakkering. Voorbeelden daarvan zijn de afscherming van een wijk, dorp of stad, het instellen van een avondklok, een verbod op samenscholingen of het sluiten van winkels en sportinfrastructuur.

Het draaiboek kwam tot stand in samenwerking met het gemeentelijke niveau, de gouverneurs, het Vlaamse en het federale niveau. Het is van toepassing wanneer het Agentschap Zorg en Gezondheid een lokale uitbraak van het COVID-19-virus vaststelt en signaleert aan het lokaal bestuur.

Het draaiboek zal steeds worden aangepast op basis van de evolutie van de crisis, de ervaringen, de nieuwe inzichten en het gewijzigde beleid.

Raadpleeg het draaiboek lokale uitbraak Covid-19, de FAQ, de toolbox, de sectorale draaiboeken en praktijkvoorbeelden op vlaanderenhelpt.be.

De leidraad voor de zorgraden over het beheersen van Covid-19-heropflakkeringen is beschikbaar op de website van Zorg en Gezondheid.