Print

COVID-19: Dienstverlening bij lokale besturen (update 2 april)

Publicatiedatum
donderdag 2 april 2020

Er bestaat veel onduidelijkheid bij de lokale besturen over de vraag in welke mate zij de dienstverlening verder moeten verzekeren, gelet op de maatregelen die de federale overheid heeft afgekondigd in het kader van het bestrijden van de crisis door het coronavirus COVID-19.

Uit het ministerieel besluit van 23 maart en het ministerieel besluit van 24 maart blijkt dat de diensten van de lokale besturen essentieel zijn.
ABB meent dat dit geldt voor alle diensten die de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn leveren, tenzij er specifieke federale of Vlaamse regelgeving bestaat die er anders over oordeelt.

De diensten moeten in de mate van het mogelijke het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toepassen. De maatregel in het ministerieel besluit is er echter op gericht zoveel mogelijk overheidsdiensten operationeel te houden. Dit betekent dat:

  • indien mogelijk thuiswerk de norm is;
  • indien thuiswerk niet mogelijk is, de werkvloer zo te organiseren met maatregelen die de gezondheid van het personeel verzekeren;
  • lokale besturen worden binnen hun verantwoordelijkheden en taken en met het oog op het bestrijden van de coronacrisis opgeroepen om hun personeel flexibel in te zetten voor het beheersen van de crisis. Dit kan betekenen dat de bestaande dienstverlening  kan worden verminderd om nieuwe dienstverlening tot stand te brengen (bijvoorbeeld de inrichting van een callcenter voor vragen van de burgers). ABB heeft richtlijnen verstrekt aan lokale besturen om flexibel om te gaan met de werkorganisatie.

De dienstverlening die lokale besturen niet van op afstand kunnen organiseren, wordt dus niet stopgezet, maar gebeurt met de nodige voorzorgsmaatregelen. Enkel wanneer de dienstverlening niet kan worden georganiseerd met de nodige voorzorgsmaatregelen, wordt ze uitgesteld.