Print

COVID-19: Corona-ouderschapsverlof voor personeel lokale besturen (update)

Publicatiedatum
woensdag 1 juli 2020

Met de bekendmaking van het KB nr. 45 in het Belgisch Staatsblad van 30 juni wordt het corona-ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de lokale besturen verlengd tot en met 30 september 2020.

Zowel de statutaire als de contractuele personeelsleden van de lokale besturen kunnen daardoor een aanvraag indienen voor corona-ouderschapsverlof dat duurt tot en met 30 september 2020. Naast een 1/5 en een halftijds corona-ouderschapsverlof is het voor de alleenwonende ouders en de ouders van een gehandicapt kind nu ook mogelijk om een voltijds corona-ouderschapsverlof op te nemen. Ook werd het bedrag van de onderbrekingsuitkering voor het corona-ouderschapsverlof voor de alleenwonende ouders en de ouders van een gehandicapt kind verhoogd met 50% ten opzichte van de uitkering van het gewone ouderschapsverlof.

De federale Ministerraad nam op 2 mei 2020 een beslissing over het “corona-ouderschapsverlof”. Personeelsleden van de lokale besturen, zowel statutairen als contractanten, kunnen die vorm van ouderschapsverlof opnemen als zij in aanmerking komen om hun arbeidsprestaties te verminderen in het kader van het reguliere ouderschapsverlof.