COVID-19: boekhoudkundige verrichtingen schakelzorgcentrum

Publicatiedatum
donderdag 14 mei 2020

In het kader van de COVID-19-epidemie richtten sommige gemeenten samen met andere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen een schakelzorgcentrum op om patiënten te kunnen opvangen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die nog niet naar huis kunnen (bv. om sociale of medische redenen). Voor een aantal van die schakelzorgcentra is als bestuurlijke organisatievorm gekozen voor een interbestuurlijk samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid (art. 392, vierde lid van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017). De boekhoudfiche 8029 illustreert hoe de beherende gemeente in haar boekhouding de verrichtingen kan opnemen die gebeuren voor rekening van het schakelzorgcentrum.