Print

COVID-19: Bestuursorganen van lokale geloofsgemeenschappen (update)

Publicatiedatum
maandag 5 juli 2021

Kunnen vergaderingen van de bestuursorganen van de besturen van de eredienst plaatsvinden tijdens de coronacrisis? En zo ja, hoe? Hieronder vind je het antwoord op een aantal vragen. Bijkomende vragen kan je altijd stellen via het contactformulier.

Zijn fysieke vergaderingen van de bestuursorganen mogelijk?

Fysieke vergaderingen zijn mogelijk als dat veilig kan gebeuren voor de bestuursleden. Je moet de maatregelen van social distancing maximaal respecteren met een minimale afstand van 1,5 meter tussen de bestuursleden. Als je dat niet kan garanderen, moet je andere maatregelen treffen zoals het dragen van een mondmasker of het zoeken van een grotere vergaderruimte. De hygiënemaatregelen moet je altijd respecteren: geen handen schudden, handgels gebruiken, …. Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) raadt je ook aan om de vergaderruimte te verluchten tijdens de vergadering.

Is digitaal vergaderen nog toegestaan?

Digitaal vergaderen blijft toegestaan. Een vergadering kan je tijdens de federale fase via videoconferentie organiseren. Ook een hybride vorm van vergaderen is toegestaan. Een hybride vergadering telt bestuursleden die fysiek vergaderen en bestuursleden die digitaal deelnemen omdat ze er fysiek niet bij kunnen zijn (bijvoorbeeld bestuursleden in quarantaine of bestuursleden die tot risicogroepen behoren).

Een hybride vorm van vergaderen is niet verplicht, maar wel een mogelijke tussenvorm tussen fysiek en digitaal vergaderen. De bestuursleden die digitaal deelnemen, moeten zichtbaar en hoorbaar zijn voor de andere bestuursleden. Ze moeten ook via het digitaal platform op een gelijkwaardige manier kunnen mee debatteren, beraadslagen en stemmen als de bestuursleden die fysiek aanwezig zijn. Voor het overige moet de hybride vergadering voldoen aan de democratische principes uit de regelgeving.

Kunnen alle punten geagendeerd worden?

De dagelijkse werking van lokale besturen moet gegarandeerd worden. Daaronder valt ook de werking van de bestuursorganen van de erediensten. Bestuurders van besturen van de eredienst moeten hun taken en verantwoordelijkheden wel kunnen opnemen. Ze moeten alle punten op de agenda kunnen plaatsen van het bestuursorgaan, dus niet enkel de hoogdringende punten die geen uitstel verdragen.

Wat houdt virtueel vergaderen in?

COVID-19 en de strijd tegen de verspreiding ervan, rechtvaardigen virtuele vormen van vergaderen. Het is vooral belangrijk dat de leden van de vergadering daar deontologisch mee omgaan. Ze moeten de beslotenheid van de vergadering garanderen en de democratische principes maximaal respecteren (bijvoorbeeld een tegensprekelijk debat toelaten). De beschikbare digitale tools voor videoconferenties en online vergaderen maken dat mogelijk.

Je hebt verschillende vormen van virtueel vergaderen. Als je beschikt over videoconferentiesystemen, kan je dat uiteraard gebruiken. Skype of MS Teams zijn ook inzetbaar.

Voor een geheime stemming kan je allerlei online enquêtediensten zoals Doodle en SurveyMonkey inschakelen (bestuursleden kunnen een dummy-naam gebruiken).

Kan de vergadering op een andere plaats dan gewoonlijk plaatsvinden?

Het Eredienstendecreet bepaalt nergens waar de vergaderingen moeten plaatsvinden. Het is vooral belangrijk dat je op de plaats waar je vergadert, voldoende afstand kan garanderen tussen de leden onderling.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur roept op om de federale richtlijnen en de politiebesluiten van de gouverneurs over het Coronavirus COVID-19 en de impact daarvan op allerlei bijeenkomsten, altijd in acht te nemen.

Meer informatie hierover vind je terug op info-coronavirus.be.