COVID-19: aanbevelingen voor overheidsopdrachten

Publicatiedatum
woensdag 15 april 2020

Er is een omzendbrief over overheidsopdrachten in tijden van de coronacrisis. De omzendbrief bevat: 

  • aanbevelingen voor aanbestedende overheden 
  • maatregelen om liquiditeitsproblemen bij opdrachtnemers te vermijden of te beperken 
  • aandachtspunten bij opdrachten in uitvoering 

De omzendbrief geldt voor de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen, de lokale en provinciale besturen en de eredienstbesturen. 

Er komt later nog een bijkomende omzendbrief met richtlijnen om de administratieve en juridische afhandeling zo veel mogelijk te vereenvoudigen. 

Lees de omzendbrief, de veelgestelde vragen en bijkomende informatie.