Commissie Binnenlands Bestuur positief over werkzaamheden paritaire commissie decentralisatie

Publicatiedatum
vrijdag 4 maart 2016

De Vlaamse Regering richtte bij haar aantreden een paritaire commissie decentralisatie op, die moest nagaan op welke terreinen de autonomie van de lokale besturen verhoogd kan worden. In haar eindverslag duidt de commissie aan welke concrete lokale bevoegdheden niet meer of minder door Vlaanderen moeten worden gestuurd.

Op dinsdag 6 oktober 2015 vond in de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid van het Vlaams Parlement een gedachtewisseling plaats over dit eindverslag met minister Liesbeth Homans.

De leden van de commissie waren unaniem positief over de werkzaamheden van de paritaire commissie. Deze oefening past volledig in de doelstelling uit het Vlaams Regeerakkoord om te komen tot meer autonomie en verantwoordelijkheid voor de lokale besturen. De leden van de commissie hielden een pleidooi om het overleg nu niet stil te laten vallen. Ze vragen dat zowel de opvolging van de gemaakte afspraken als de verdere decentralisatie op andere domeinen het voorwerp blijven uitmaken van paritair overleg.

De Commissie Binnenlands Bestuur wil hier zelf ook een rol in blijven spelen en zal, al dan niet in samenspraak met de betrokken sectorcommissies, het geheel verder opvolgen.

Commissievergadering Binnenlands Bestuur 6 oktober 2015