Print

Brexit: wat met (Britse) statutaire ambtenaren?

Publicatiedatum
woensdag 24 april 2019

Een statutair personeelslid, onderdaan van het Verenigd Koninkrijk, die ambtshalve zijn statuut zou verliezen in het geval van een harde Brexit (no deal), wordt tot 31 december 2020 gelijkgesteld met de onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie.

Het gaat om een overgangsregeling met directe werking.

Een statutair personeelslid moet immers aan een nationaliteitsvereiste voldoen (“Belg zijn of burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat”), wat voor deze personeelsleden niet langer het geval zou zijn indien het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord hierover de Europese Unie zou verlaten.
   
De maatregel is vervat in artikel 34 van het decreet met tijdelijke maatregelen als het Verenigd Koninkrijk zich zonder akkoord uit de Europese Unie terugtrekt. De Vlaamse Regering bekrachtigde op 22 maart 2019 dit decreet dat eerder - op 13 maart 2019 - door het Vlaams Parlement aangenomen was.