Belangenvermenging ontward (artikel Impuls)

Publicatiedatum
woensdag 30 juni 2021

In editie 2 van het Impuls magazine zet het Agentschap Binnenlands Bestuur de puntjes op de i voor wat belangenvermenging betreft.

Het hoeft geen betoog dat de recente mediabelangstelling naar aanleiding van enkele spijtige voorvallen waarin lokale besturen rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken waren, het vertrouwen van de burger in de (lokale) overheden geen goed doet. Een integere besluitvorming vormt de basis van behoorlijk bestuur en veronderstelt ook dat er nauw gewaakt wordt over het voorkomen van ongeoorloofde participatie in die fase.

Bron: Editie 2, 2021 van Impuls magazine, een initiatief van Exello.net, de beroepsfederatie voor algemeen directeurs en adjunct-algemeen directeurs.