Bekendmakingsplicht onder de aandacht

Publicatiedatum
dinsdag 23 juli 2019

Sinds 1 januari 2019 geldt er een verruimde bekendmakingsplicht. Het decreet over het lokaal bestuur verplicht de lokale besturen om een aantal welomschreven besluiten, lijsten met besluiten en stukken te publiceren op hun webtoepassing.

Via deze weg brengen we de plicht tot bekendmaking opnieuw onder de aandacht. Lokale besturen moeten de bekendmakingsplicht naleven. Het niet naleven van deze plicht kan gevolgen hebben.

Bekijk de uitgebreide toelichting over de bekendmakingsplicht met verwijzing naar de relevante regelgeving. Je vindt er ook een verwijzing naar specifieke informatie over de bekendmaking van belasting- en retributiereglementen.

Lees zeker ook volgende veelgestelde vragen: