Archivering van documenten: dien je vernietigingsaanvraag in via het Serieregister

Publicatiedatum
woensdag 26 oktober 2022

Vanaf 1 januari 2024 dien je als lokale overheid je vernietigingsaanvragen niet langer in via het Rijksarchief, maar wel via het Serieregister. Vanaf dan kan een vernietigingsaanvraag bij het Rijksarchief enkel nog in uitzonderlijke gevallen. Sluit je dus zo snel mogelijk aan op het Serieregister om van deze dienst gebruik te maken.

Digitaal Archief Vlaanderen is een dienstverlening van Het Facilitair Bedrijf en beheert onder andere het Serieregister. De mogelijkheden die lokale overheden momenteel hebben om archiefdocumenten te vernietigen, zijn grotendeels gebaseerd op de door het Rijksarchief goedgekeurde selectielijsten. Conform artikel III.89 van het Bestuursdecreet verliezen deze selectielijsten hun geldigheid op 1 januari 2024 waarna de nieuwe vernietigingsscenario’s meer op het Serieregister zullen focussen.

Hoe sluit je je aan?