Algemene trend: hogere OOV-tarieven, een lagere APB

Publicatiedatum
donderdag 30 januari 2020

ABB publiceerde een overzicht met alle nieuwe tarieven voor 2020 van de gemeentelijke aanvullende belastingen.

Er werd verwacht dat veel besturen hun aanvullende personenbelasting (APB) zouden verhogen als reactie op de federale taxshift in 2016. Van die verhoging is geen sprake, integendeel. In de plaats daarvan verhogen de nieuwe Vlaamse gemeentebesturen vooral hun opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV). 

Slechts 9 gemeenten verhogen hun APB. 18 gemeenten pakken uit met een verlaging van de APB, al compenseren 16 daarvan hun dalende tarieven met een stijging van de OOV. 

  • De OOV stijgt in 38 gemeenten.
  • Enkel Sint-Pieters-Leeuw en Gistel maakten gebruik van de mogelijkheid tot differentiatie in de OOV.
  • 2 gemeenten heffen in 2020 toch een lagere OOV dan in 2019.
  • In 5 gemeenten verhogen zowel de APB als de OOV.

De gemiddelde aanslagvoet APB blijft voor 2020 op hetzelfde peil als voor 2019, namelijk 7,2%. De gemiddelde aanslagvoet OOV ligt met 896,85 opcentiemen in 2020 16,51 opcentiemen hoger dan in 2019. Voor beide besturen met een differentiatie in de OOV zijn we in deze berekening uitgegaan van hun basistarieven.