Print

Afslanking provincies: overdracht personeel, vastgoed en collecties

De Vlaamse Regering slankt de provincies af. Daarom keurde ze vijf besluiten goed die de overdracht regelen van personeelsleden uit de vijf Vlaamse provincies. In het verlengde daarvan regelde de Vlaamse Regering de tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel dat de provincies vanaf 1 januari 2018 overdragen naar de Vlaamse Gemeenschap of de verzelfstandigde agentschappen. Ten slotte keurde de regering de besluiten goed die de eigendomsoverdracht van gebouwen en de overdracht van provinciale kunstcollecties regelen. Deze goedkeuringen hevelen de provinciale persoonsgebonden bevoegdheden officieel over aan de Vlaamse overheid of aan een lokaal bestuur.