Print

Administratieve vereenvoudiging bij overdracht onroerende goederen in der minne

Met een nieuwe omzendbrief richt Vlaams minister Liesbeth Homans zich tot de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) met rechtspersoonlijkheid. Daarin schaft ze de expliciete aanvraag tot verklaring van openbaar nut af. Die moesten IGS tot vandaag aanvragen bij ABB om vrijstelling van registratierechten te verkrijgen na een overdracht in der minne van een onroerend goed.

De expliciete erkenning door het Agentschap Binnenlands Bestuur komt te vervallen ingevolge een nieuw administratief standpunt van de Vlaamse Belastingdienst, ingenomen op 21 december 2016, en wordt vervangen door de toepassing van het algemeen bestuurlijk toezicht. 

Deze nieuwe procedure past in het kader van de door de Vlaamse Regering gevraagde administratieve vereenvoudiging