Print

Aanpassing wetgeving bevallingsverlof ook van toepassing op personeelsleden van de lokale besturen

Publicatiedatum
dinsdag 7 juli 2020

De wet van 12 juni 2020 stelt nieuwe afwezigheidsperiodes gelijk voor de verlenging van het bevallingsverlof om negatieve gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

De wet treedt retroactief in werking op 1 maart 2020 en kan dus een impact hebben op de lopende bevallingsverloven. Hij is automatisch van toepassing op zowel de statutaire als de contractuele personeelsleden van de lokale besturen.

De wet stelt deze afwezigheden van de zesde tot en met de tweede week voor de bevalling  gelijk met de periodes van arbeid voor de verlenging van het bevallingsverlof:

  • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (door bijvoorbeeld de coronacrisis);
  • arbeidsongeschiktheid (ziekte); 
  • volledige werkverwijdering.

Deze afwezigheden in de prenatale periode verminderen het recht op bevallingsverlof niet langer.

De wet wijzigt de Arbeidswet van 16 maart 1971 en geldt automatisch voor het personeel van de lokale besturen. Zowel het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 (over rechtspositieregeling gemeente- en provinciepersoneel) als het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 (over rechtspositieregeling bepaalde personeelsgroepen van OCMW’s) stellen dat de Arbeidswet het bevallingsverlof voor de personeelsleden (zowel contractueel als statutair) toekent.