Aanpassing van protocol IFIC publieke ouderenzorg

Publicatiedatum
dinsdag 2 augustus 2022

De Vlaamse Regering en de sociale partners sloten op 30 maart 2021 het 6de Vlaamse Intersectorale Akkoord af voor de social/non-profit sector voor de periode 2021-2025 (VIA6-akkoord). Dit akkoord zorgt voor meer koopkracht, meer handen in de zorg en meer veerkracht voor de Vlaamse zorgsector.

Op 13 mei 2022 sloten de Vlaamse Regering en de sociale partners, in de schoot van het comité C1 voor de provinciale en lokale besturen, een protocol af tot wijziging van het “protocol – deel 2: activering van de barema’s” dat reeds op 24 november 2021 werd afgesloten.

De wijzigingen in het protocol hebben betrekking op de volgende aspecten:

  • de ontbrekende functies
  • de activering van bepaalde IFIC-barema’s
  • de keuze voor het IFIC-barema voor licentiaten of masters in de kinesitherapie die werkzaam zijn op niveau B bij een lokaal bestuur
  • de toelage voor waarneming van een hogere functie

De afspraken treden met terugwerkende kracht in werking vanaf 13 oktober 2021.