Aanpassing projectsubsidie aan Vlaamse gemeenten voor fietsinfrastructuur (Kopenhagenplan)

Publicatiedatum
maandag 18 juli 2022

De Vlaamse Regering voorziet in het Kopenhagenplan een extra incentive om lokale besturen maximaal te ondersteunen bij de realisatie van de fietsinfrastructuur. Deze incentive bestaat uit een bijkomende subsidie voor dat gedeelte van hun investeringen dat hun trekkingsrecht doet overschrijden. Deze bijkomende subsidie bedraagt de helft van het eigen aandeel in de kostprijs van de investeringsprojecten en is beperkt tot maximaal 15 miljoen euro. Tegelijk werd de doelgroep van het Kopenhagenplan uitgebreid naar de autonome gemeentebedrijven en havenbedrijven. De projecten van de autonome gemeentebedrijven en havenbedrijven worden geconsolideerd onder het trekkingsrecht van de gemeente.

Meer info over investeringen in fietsinfrastructuur (Kopenhagenplan)

Het Kopenhagenplan subsidieert ook provincies die investeren in fietssnelwegen, die de ruggengraat vormen van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) in Vlaanderen. Het trekkingsrecht voor iedere provincie bedraagt 9 miljoen euro. Tot 15 november 2022 kan elke provincie één of meerdere projecten aanmelden waarvoor ze een beroep wil doen op deze subsidie.

Meer info over investeringen in fietssnelwegen.