7e oproep kandidaatstelling haalbaarheidsonderzoek herbestemming parochiekerken

Publicatiedatum
donderdag 19 december 2019

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 januari tot 21 april 2020 opnieuw een aanvraag indienen voor een begeleid en gesubsidieerd haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming van een parochiekerk. Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ begeleidt dit traject. 

Dit aanbod is bedoeld voor gemeentebesturen en kerkbesturen die samen willen onderzoeken of concrete suggesties voor het toekomstig gebruik van een kerkgebouw op een kwalitatieve en betaalbare manier uitvoerbaar zijn. Het haalbaarheidsonderzoek is de voorbereiding voor een daadwerkelijk uit te voeren project. Het indienen van een aanvraag geeft aanleiding tot een vrijblijvend gesprek. Indien de aanvraag reeds voor 21 april wordt ingediend kan ook dit gesprek ook reeds vroeger plaatsvinden. Dit is de laatste oproep in deze formule

Voor wie?

Steden/gemeenten en betrokken kerkbesturen kunnen zich voor een begeleid traject voor een haalbaarheidsonderzoek kandidaat stellen bij het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’. Informatie en aanvraagformulieren kunnen eenvoudig via mail worden opgevraagd bij projectbureau@herbestemmingkerken.be.

Waaruit bestaat de opdracht?

Een haalbaarheidsonderzoek verloopt in verschillende stappen. Het Projectbureau gaat na, of de her- of nevenbestemming van een kerkgebouw voor een bepaalde functie verantwoord en haalbaar is. Hiertoe ontwerpt en ontwikkelt een ontwerpteam verschillende scenario’s. De opdrachtgevers kiezen een voorkeurscenario dat ook wordt ook becijferd. De conclusies brengen ze vervolgens samen in een eindrapport.

Meer informatie + inschrijvingsformulier