7 regionale doorbraakprojecten krijgen subsidie van Labo Regiovorming

Publicatiedatum
vrijdag 8 oktober 2021

Het Labo Regiovorming van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) selecteerde op 7 oktober 7 regionale doorbraakprojecten. Per regionale doorbraak voorziet het Labo in een subsidie van maximaal 25.000 euro om het project te realiseren.

Referentieregio’s en hun subregio’s willen maatschappelijke uitdagingen aanpakken. Daarbij botsen zij op hinderpalen op het Vlaamse of federale niveau, niet in het minst omdat die uitdagingen vaak raken aan meerdere beleidsdomeinen. Binnen de geselecteerde projecten werken lokale besturen, overheidsinstanties en cruciale maatschappelijke actoren samen om regionale doorbraken te realiseren.

De Vlaamse Regering kende eind 2020 een subsidie toe aan de VVSG voor de oprichting van een Labo Regiovorming voor de periode 2021-2023. Het Labo inspireert, stimuleert en ondersteunt regio’s, subregio’s en individuele lokale besturen op het vlak van regionale samenwerking en regionaal beleid.