Print

290 van de 300 burgemeesters benoemd

De installatievergaderingen zijn achter de rug in alle 300 gemeenten. 290 burgemeesters zijn ondertussen benoemd en hebben de eed afgelegd. We geven je graag enkele in het oog springende cijfers over geslacht, leeftijd en partij van deze burgemeesters. We maken hierbij de vergelijking tussen de verschillende provincies en vergelijken de cijfers met de vorige bestuursperiode.

Aantal benoemde burgemeesters

In de vorige bestuursperiode, 2013-2018, waren er 308 benoemde burgemeesters. In de bestuursperiode 2019-2024 worden 300 burgemeesters benoemd. In 10 gemeenten werd nog geen burgemeester benoemd: in Aarschot, Bever, Borsbeek, Drogenbos, Kampenhout, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem loopt de procedure nog.

Geslacht

Merk op: we gebruiken de gegevens van de burgemeester die op het einde van de bestuursperiode effectief burgemeester was. In het geval van een titelvoerende en waarnemende burgemeester geldt de waarnemende burgemeester als effectief burgemeester.

2019-2024

Aantallen: absolute waarden en kolompercentages

 AntwerpenLimburgOost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-VlaanderenVlaanderen
Man5837534654248
 (85,3%)(88,1%)(88,3%)(82,1%)(84,4%)(85,5%)
Vrouw1057101042
 (14,7%)(11,9%)(11,7%)(17,9%)(15,6%)(14,5%)
Totaal6842605664290
 • Er zijn over heel Vlaanderen momenteel 42 vrouwelijke burgemeesters: 14,5% van het totaal (nu 290).
 • Het aandeel vrouwelijke burgemeesters ligt het hoogst in Vlaams-Brabant: 18% (10 op 56).
 • Het aandeel vrouwelijke burgemeesters ligt het laagst in Oost-Vlaanderen en Limburg: 12%.

2013-2018

Aantallen: absolute waarden en kolompercentages

 AntwerpenLimburgOost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-VlaanderenVlaanderen
Man6337565253261
 (90,0%)(84,1%)(86,2%)(80,0%)(82,8%)(84,7%)
Vrouw779131147
 (10,0%)(15,9%)(13,8%)(20,0%)(17,2%)(15,3%)
Totaal7044656564308

Evoluties

 • Er is een lichte daling van het aandeel vrouwelijke burgemeesters in Vlaanderen. Tijdens de vorige legislatuur was 15,3% van de burgemeesters een vrouw, nu 14,5%.
 • In alle provincies is het aandeel vrouwelijke burgemeesters gedaald, behalve in Antwerpen. In Antwerpen steeg het aandeel vrouwelijke burgemeesters van 10% naar 15%.
 • Het aandeel vrouwelijke burgemeesters lag voorheen ook het hoogst in Vlaams-Brabant (20%).

Leeftijd

Merk op: we kijken naar de leeftijden aan het begin van elke bestuursperiode.

Gemiddelde leeftijd

2019-2024

 AntwerpenLimburgOost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-VlaanderenVlaanderen
Man525154535553
Vrouw454544485147
Totaal515153525452
 • De gemiddelde leeftijd van de burgemeesters is 52 jaar.
  • Bij de mannen is dit 53 jaar.
  • Bij de vrouwen is dit 47 jaar.
 • De gemiddelde leeftijd ligt het laagst in Antwerpen en Limburg (51 jaar).
 • De gemiddelde leeftijd ligt het hoogst in West-Vlaanderen (54 jaar).

2013-2018

 AntwerpenLimburgOost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-VlaanderenVlaanderen
Man494851514950
Vrouw464445464846
Totaal494750504949

Evoluties

 • De gemiddelde leeftijd van de burgemeesters is gestegen. Tijdens de vorige legislatuur bedroeg de gemiddelde leeftijd 49 jaar, nu 52 jaar.
 • Ook bij mannen en vrouwen apart zien we een stijging van de leeftijd.
  • Bij de mannen was dit 50 jaar tijdens de vorige legislatuur, nu 53 jaar.
  • Bij de vrouwen was dit 46 jaar tijdens de vorige legislatuur, nu 47 jaar.

Jongste burgemeester

2019-2024

 AntwerpenLimburgOost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-Vlaanderen
Man2931303330
Vrouw3234253940

2013-2018

 AntwerpenLimburgOost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-Vlaanderen
Man3132293624
Vrouw3235283141

Oudste burgemeester

2019-2024

 AntwerpenLimburgOost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-Vlaanderen
Man7470696877
Vrouw5953616260

2013-2018

 AntwerpenLimburgOost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-Vlaanderen
Man6864747471
Vrouw7057556155

Burgemeesters per partij

o Merk op: deze cijfers zijn gebaseerd op het lijstnummer van de lijst waarop de burgemeester kandideerde bij de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale lijsten worden hier buiten beschouwing gelaten. Dit zijn de lijsten die niet onder een gemeenschappelijk volgnummer opkomen.

Bv.: Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen kwam de huidige burgemeester van Ieper, Emmily Talpe, op voor de lijst Open Ieper. Maar Talpe is tevens gelieerd aan Open Vld. Zij zit evenwel niet in onderstaande cijfers vervat, aangezien Open Ieper niet onder het gemeenschappelijk volgnummer van Open Vld opkwam. Het is onmogelijk om voor alle burgemeesters van lokale lijsten na te gaan of ze tot één van de vijf partijen in de tabel behoren.

2019-2024

 AntwerpenLimburgOost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-VlaanderenVlaanderen
CD&V2017222226107
N-VA31378251
Open Vld251510537
sp.a0513413
Groen100001
 • Over heel Vlaanderen levert CD&V de meeste burgemeesters.
 • CD&V levert de meeste burgemeesters in alle provincies behalve Antwerpen.
 • In Antwerpen levert N-VA de meeste burgemeesters.
 • Open Vld levert ook relatief veel burgemeesters in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

2013-2018

 AntwerpenLimburgOost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-VlaanderenVlaanderen
CD&V2621252630128
N-VA27358245
Open Vld331611538
sp.a1724620
Groen100001

Evoluties

 • Over het algemeen is de situatie relatief stabiel gebleven.
 • Ook tijdens de vorige legislatuur leverde CD&V over heel Vlaanderen de meeste burgemeesters.
 • CD&V leverde toen ook de meeste burgemeesters in alle provincies behalve Antwerpen.
 • In Antwerpen leverde N-VA de meeste burgemeesters, maar CD&V had er slechts één minder.
 • Open Vld leverde ook toen relatief veel burgemeesters in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

Titelvoerend en waarnemend

2019-2024

Er zijn in de huidige bestuursperiode 3 titelvoerende burgemeesters die zich in hun ambt laten vervangen door een waarnemend burgemeester:

 • Dilsen-Stokkem: Lydia Peeters
 • Aalter: Pieter De Crem
 • Keerbergen: Ann Schevenels

2013-2018

Er waren op het einde van de vorige bestuursperiode 5 titelvoerende burgemeesters die zich in hun ambt lieten vervangen door een waarnemend burgemeester:

 • Brasschaat: Jan Jambon
 • Aalter: Pieter De Crem
 • Brakel: Alexander De Croo
 • Lubbeek: Theo Franken
 • Torhout: Hilde Crevits

Gedeeld mandaat

2019-2024

Er zijn in de huidige bestuursperiode 30 benoemde burgemeesters waarbij de akte van voordracht een einddatum en een opvolger vermeldt. In 2 gevallen is deze einddatum 31/12/2024, in 28 gevallen wordt er bewust voor een gedeeld mandaat gekozen.

2013-2018

In de vorige periode werden 63 burgemeesters opgevolgd, met als voornaamste redenen:

 • titelvoerende burgemeesters die zich lieten vervangen door een waarnemend burgemeester;
 • het bereiken van de in hun akte van voordracht voorziene einddatum;
 • zelf ontslag genomen;
 • ontslag ten gevolge van onbestuurbaarheid;
 • overlijden.
Publicatiedatum
dinsdag 29 januari 2019