17e congres ‘Lokale en provinciale politiek’ blikte terug op evoluties Vlaams bestuurlijk beleid

Publicatiedatum
woensdag 16 maart 2016

Afgelopen maandag vond het 17de congres ‘Lokale en provinciale politiek’ van het Centrum voor Lokale Politiek (UGent) plaats te Gent. Meer dan 400 deelnemers werd een boeiende en inspirerende dag voorgeschoteld waarin werd teruggeblikt op de evoluties in het Vlaams binnenlands bestuurlijk beleid van de afgelopen jaren, maar waarin vooral werd gekeken naar toekomstige mogelijkheden en uitdagingen voor de lokale en provinciale besturen. Aan de hand van workshops, in de vorm van panelgesprekken, werden talrijke actuele thema’s besproken met academici van verschillende universiteiten, met politici en ambtenaren van Vlaams, provinciaal en lokaal niveau en met de belangenorganisaties.                                                                                                  

Het congres stond ook specifiek in het teken van de nakende pensionering van Guido Decoster, administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Vlaams minister Liesbeth Homans en minister-president Geert Bourgeois spraken hun grote waardering uit voor de loyale en integere wijze waarop Guido Decoster de afgelopen jaren het binnenlandbeleid heeft vorm gegeven. Hij werd geprezen als het typevoorbeeld van een ‘civil servant’ met een grote beleidsvoorbereidende capaciteit en als de grondlegger van het Vlaamse binnenlandse bestuur.