Nieuws

Meer lezen

Opdracht voor het ontwikkelen, begeleiden en rapporteren van een test- en valideringsperiode voor publicatiesoftware op basis van opgelegde standaarden

Vanaf 1 januari 2019 gelden er nieuwe standaarden die onder meer bepalen hoe lokale besturen besluiten en mandaten moeten publiceren.

Om de lokale besturen toe te laten aan deze verplichting te voldoen, stelt het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) als doel dat elk notulenbeheerpakket zo snel mogelijk een minimale ondersteuning biedt voor gelinkt notuleren. ABB zal een publieke wedstrijd organiseren waar elke leverancier de kans krijgt zich te bewijzen.

Om dit proces mee uit te werken zoekt ABB op korte termijn via een onderhandelingsprocedure een neutrale validator die verantwoordelijk wordt voor het bepalen van de minimale conformiteit van notuleringstoepassingen aan de nieuwe standaarden rond de publicatie van gelinkte besluiten.

Meer informatie over deze overheidsopdracht en modaliteiten voor het indienen van een offerte.

Meer lezen
Meer lezen

Vernieuwing digitaal loket: instellen rechten

Vanaf maandag 10 september steekt het digitaal loket in een nieuw jasje. Dit doen we om de dienstverlening van ABB te verbeteren en digitaal te kunnen verruimen. Het digitaal loket laat lokale besturen nu al toe om besluiten, overzichtslijsten en BBC-rapportering digitaal te bezorgen.

Nieuw is dat we het mandatenbeheer integreren in het loket. De huidige functionaliteiten blijven dan weer behouden. Bovendien zal de 'look & feel' een stuk frisser ogen.

Iedere organisatie die gebruik maakt van het loket moet rechten toekennen aan de medewerkers die het nieuwe loket en bijhorende toepassingen zullen gebruiken. Lokale beheerders kunnen dit nu al doen zodat medewerkers vanaf de overschakeling onmiddellijk kunnen inloggen in de nieuwe toepassing.

Meer lezen
Meer lezen

BinnenBand Decentralisatie en Beleidsvrijheid

cover binnenband

Deze editie van de BinnenBand gaat over de grotere beleidsvrijheid die lokale besturen krijgen en over de Paritaire Commissie Decentralisatie.

We overlopen de decentralisatie-aanpak van de Vlaamse Regering (interview Vlaams minister Homans), polsen naar de impact voor de lokale besturen (interviews VVSG & vervoerregio Westhoek) én de Vlaamse sectoradministraties (interview departement Cultuur, Jeugd & Media) en eindigen met enkele academische kanttekeningen (interview prof. Wouter Van Dooren, Universiteit Antwerpen) bij de hele bestuurlijke hervormingsoperatie van de voorbije jaren.

Meer info

Meer lezen
Meer lezen

Scriptieprijs Binnenlands Bestuur "Guido Decoster"

ABB reikt dit jaar voor het eerst de Scriptieprijs Binnenlands Bestuur uit voor de beste masterproef over binnenlands bestuur of lokale democratie. Hiermee wil het agentschap de band met de onderzoekswereld versterken, wetenschappelijk onderzoek over binnenlands bestuur en lokale democratie stimuleren en zich verder ontwikkelen als kennisorganisatie.

De prijs wordt opgedragen aan Guido Decoster, die vanaf 1997 aan het hoofd stond van de administratie Binnenlandse Aangelegenheden en van 2006 tot 2016 administrateur-generaal was van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Tijdens deze periode was hij mee bepalend voor de uitbouw van het binnenlands bestuur in Vlaanderen.

Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe FAQ’s voor werking bestuur

ABB maakte werk van tien nieuwe FAQ’s over de werking van lokale besturen. Wat is nieuw?

 • Het behandelen van voorstellen van burgers.
 • Het opstellen en bewaren van notulen.
 • Het gebruik van audiovisuele media tijdens zittingen.
 • De communicatie over tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
 • Het notuleren van mondelinge vragen.
 • Het beroep tegen provinciale beslissingen over buurtwegen.
 • De interpretatie van ‘beslissingen in extremis’.
 • Het inschakelen van een vertrouwenspersoon.
 • Het toevoegen van agendapunten.
 • Wie keurt die agendapunten goed?

Tijdens het schrijven van die FAQ’s hielden we rekening met de principes van Heerlijk Helder communiceren om af te stappen van het ‘ambtenarees’. Geslaagd of niet? Laat het ons gerust weten.

Meer lezen
Meer lezen

Studiedag polarisatie

Op donderdag 21 juni 2018 organiseren Kazerne Dossin en VVSG een studiedag over het thema “Polarisatie als verrijking en bedreiging”.

De studiedag richt zich in de eerste plaats tot de beleidsmakers van steden en gemeenten maar andere geïnteresseerden zijn ook welkom. Inschrijven kan nog tot 10 juni.

Meer lezen
Meer lezen

Wijzigingen in de regelgeving overheidsopdrachten

Op 18 april 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad een reparatie-KB dat o.a. het KB Plaatsing, het KB Uitvoering en de Wet Rechtsbescherming wijzigt. Bekijk de meest in het oog springende wijzigingen.

Meer lezen
Meer lezen

Definitieve goedkeuring fusies!

Vandaag keurde het Vlaams Parlement in plenaire zitting 7 fusies definitief goed: 

 • Aalter (Aalter en Knesselare)
 • Deinze (Deinze en Nevele)
 • Kruisem (Kruishoutem en Zingem)
 • Lievegem (Lovendegem, Waarschoot en Zomergem)
 • Oudsbergen (Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek)
 • Pelt (Neerpelt en Overpelt)
 • Puurs-Sint-Amands (Puurs en Sint-Amands). 

Dit betekent dat op 1 januari 2019 meer dan 195.000 inwoners zullen ontwaken in een nieuwe gemeente. Vlaanderen zal vanaf dan niet langer 308, maar 300 gemeenten tellen. 

Uiteraard is het veranderingstraject voor de samen te voegen gemeenten daarmee niet afgelopen. Het Agentschap Binnenlands Bestuur ondersteunt de fusiebesturen onder andere door de publicatie van een draaiboek fusies en door alle vragen die gesteld worden via fusies@vlaanderen.be zo goed mogelijk te beantwoorden, in samenwerking met de bevoegde sectorexperten van de Vlaamse en federale administraties.

Meer informatie

Meer lezen
Meer lezen

Actualisatie Leidraad organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen actualiseerde de Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen. Op vraag van de vertegenwoordigers van de lokale besturen bleven de wijzigingen beperkt

 • De 10 thema’s zijn behouden (enkel de volgorde veranderde).
 • De meeste aanpassingen situeren zich op het niveau van de risico’s en beheersmaatregelen.
 • Vooraan is er een nieuw hoofdstuk over de aanpak van organisatiebeheersing.

De leidraad is – naast een kader om te werken aan organisatiebeheersing – ook een goed instrument voor de opmaak van een interne omgevingsanalyse. In die zin vormt de leidraad één van de instrumenten voor een degelijke omgevingsanalyse, naast onder meer de bestuurskrachtmonitor en de gemeente- en stadsmonitor. ABB, VVSG, VVP en Audit Vlaanderen stelden een gezamenlijke nota op over de opmaak van de omgevingsanalyse.

Meer lezen
Meer lezen

Zorgkrediet online aanvragen: is jouw lokaal bestuur al mee?

Door het succes van het Vlaams zorgkrediet is de behandeltermijn van de aanvragen bij het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) opgelopen tot meerdere maanden. Er bestaat nochtans een manier om de beslissing snel te ontvangen: de aanvraag online indienen! Je krijgt dan antwoord binnen de maand.

Alle info over het online aanvragen vind je op www.werk.be.

Meer lezen

Pagina's