Nieuws

Meer lezen

Handvaten voor lokale besturen om gemeentelijke administratieve sancties toe te passen voor beperkte snelheidsovertredingen

Hoe kunnen lokale besturen gemeentelijke administratieve sancties toepassen voor beperkte snelheidsovertredingen? In deze FAQ delen we onze inzichten naar aanleiding van de behandeling van een klachtendossier in het kader van het algemeen bestuurlijk toezicht.

Publicatiedatum
maandag 24 januari 2022
Meer lezen
Meer lezen

Bijkomende praktische informatie over toepassing nieuwe IFIC-schaal

Voor de uitrol van de nieuwe functieclassificatie (IFIC) in de publieke ouderenzorg is er nieuwe bijkomende informatie beschikbaar over de praktische toepassing van de nieuwe IFIC-schalen.

Lees meer.

Publicatiedatum
maandag 17 januari 2022
Meer lezen
Meer lezen

Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen: inwerkingtreding uitvoeringsbesluit aanwijzing bevoegde instantie

Op 29 december 2021 is het besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de bevoegde instantie, vermeld in artikel 18 van het Erkenningsdecreet Lokale geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat betekent dat dit besluit in werking treedt op 29 december 2021.

Publicatiedatum
woensdag 5 januari 2022
Meer lezen
Meer lezen

Samenleven in diversiteit: het Plan Samenleven steunt lokale besturen

Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse Regering lokale besturen ondersteunen om van samenleven in diversiteit een succes te maken. 7 doelstellingen zijn gedefinieerd en 24 acties afgebakend waarvoor lokale besturen in de loop van 2022 t.e.m. 2024 financieel én inhoudelijk kunnen ondersteund worden. De Vlaamse regering maakt jaarlijks 9 miljoen euro vrij voor het Plan Samenleven.

De focus ligt niet op 1 specifieke doelgroep. De nadruk ligt wel op lokale autonomie: lokale besturen beslissen zelf op hoeveel en welke acties zij inzetten.

Publicatiedatum
donderdag 23 december 2021
Meer lezen
Meer lezen

Uitrol IFIC publieke ouderenzorg en aangepaste barema’s vanaf 1 januari 2022

De Vlaamse Regering en de sociale partners sloten op 30 maart 2021 het 6de Vlaamse Intersectorale Akkoord af voor de social/non-profitsector voor de periode 2021-2025 (VIA6-akkoord). Dit akkoord zorgt voor meer koopkracht, meer handen in de zorg en meer veerkracht voor de Vlaamse zorgsector.

Op 24 november 2021 hebben de Vlaamse Regering en sociale partners, in de schoot van het comité C1 voor de provinciale en lokale besturen, verschillende protocollen afgesloten die verder uitvoering geven aan sommige afspraken uit het VIA6-akkoord.

Publicatiedatum
woensdag 22 december 2021
Meer lezen
Meer lezen

Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen: tweede principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit procedure zwaarwichtige aanwijzingen van een tekortkoming door een bestuur van een eredienst

Na het inwinnen van het advies van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, gaf de Vlaamse Regering op 17 december 2021 haar tweede principiële goedkeuring aan het besluit dat volgende procedures bepaalt:

  • de procedure voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van zwaarwichtige aanwijzingen van een tekortkoming door een bestuur van een eredienst;
  • de procedure voor kennisgeving aan het representatief orgaan waarin bepaald wordt welke gegevens minstens moeten vermeld worden door de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen.

Het advies van de Raad van State wordt nu ingewonnen.

Publicatiedatum
maandag 20 december 2021
Meer lezen
Meer lezen

Lokaal Energie- en Klimaatpact uit de startblokken

De klimaatverandering vormt één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Maar liefst 293 van de 300 Vlaamse lokale besturen ondertekenden het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP). Zo tonen ze hun ambitie om de handen uit de mouwen te steken en bestrijden ze de negatieve gevolgen van de klimaatverandering. Tegen 2030 werken ze op 4 belangrijke werven: water, mobiliteit, energie en vergroening.

Kom er meer over te weten!

Publicatiedatum
maandag 20 december 2021
Meer lezen
Meer lezen

Gelinkte open data verlagen administratieve last (artikel Impuls)

In de vierde editie van Impuls magazine van dit jaar verscheen een artikel waarbij het Agentschap Binnenlands Bestuur dieper ingaat op het gebruik van gelinkte open data.
Je kan het (ook) hier lezen.

Publicatiedatum
woensdag 15 december 2021
Meer lezen
Meer lezen

Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen: definitieve goedkeuring uitvoeringsbesluit aanwijzing bevoegde instantie

Het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 bevat de erkenningscriteria en -procedure voor lokale geloofsgemeenschappen om erkend te kunnen worden, alsook de erkenningsverplichtingen waaraan besturen van de eredienst blijvend moeten voldoen. Na advies van de Raad van State, gaf de Vlaamse Regering op 10 december 2021 haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen van het Agentschap Binnenlands Bestuur aanduidt als bevoegde toezichtinstantie.

Publicatiedatum
dinsdag 14 december 2021
Meer lezen
Meer lezen

Noodopvang basisschoolkinderen

Het Overlegcomité van vrijdag 3 december 2021 vraagt ouders om de kinderen in de week voor de kerstvakantie thuis op te vangen.

Voor de ouders die hun kinderen onmogelijk zelf kunnen opvangen, werkte de Vlaamse Regering een noodopvangregeling uit.

 

Publicatiedatum
woensdag 8 december 2021
Meer lezen

Pagina's