Nieuws

Meer lezen

Gelinkt Notuleren beschikbaar voor alle gemeenten en OCMW’s

Gelinkt Notuleren is een webtoepassing waarmee lokale besturen de agenda, de notulen en de besluiten eenvoudig kunnen opmaken, (openbaar) publiceren en melden. Het bevat modelbesluiten om specifieke besluiten te nemen. Technisch zijn die meteen conform de opgelegde standaard en dus gelinkt.

Ieder lokaal bestuur moet rechten toekennen aan de medewerkers die Gelinkt Notuleren mogen gebruiken. Dit moet voor iedere juridische entiteit dus voor gemeente en OCMW apart. Meer informatie over het toekennen van rechten.

Om de start van de nieuwe legislatuur goed te laten verlopen biedt ABB vrijblijvend sjablonen aan via Gelinkt Notuleren. Er is een sjabloon voor de installatievergadering van de gemeenteraad beschikbaar. Ten laatste op 14/12 volgt hetzelfde sjabloon in nieuwe stijl alsook een sjabloon voor de eerste vergadering van de Raad voor maatschappelijk welzijn.

Meer informatie

Meer lezen
Meer lezen

Eerste uitbreiding gemeente- en stadsmonitor!

Hoeveel personeelsleden tellen de lokale besturen in jouw gemeente? Hoe zijn de gemeenteraden in alle Vlaamse gemeenten samengesteld? Hoe toegankelijk zijn de bushaltes in de 13 centrumsteden? 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur breidt de gemeente- en stadsmonitor een eerste keer uit. 
Je vindt nu ook nieuwe indicatoren en kaarten over volgende thema’s op gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be.

Meer lezen
Meer lezen

Startfeest van de nieuwe bestuursploegen

Op maandag 21 januari 2019 organiseren het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) in Antwerpen een feestelijke start van de nieuwe legislatuur.

Kom met het volledige college, de algemeen en financieel directeur naar de Koningin Elisabethzaal en maak er een energieke teamdag van!

Meer lezen
Meer lezen

Installatie van de nieuwe raden: omzendbrief en infosessies!

Vanaf 1 januari 2019 wijzigt er heel wat voor de lokale besturen. Hoe pak je de installatievergadering best aan? Meer info vind je in de omzendbrief rond de start van de lokale en provinciale bestuursperiode.
Exello.net, ABB en VVSG organiseren bovendien samen infosessies die je op weg helpen.

Meer lezen
Meer lezen

Opdracht voor het ontwikkelen, begeleiden en rapporteren van een test- en valideringsperiode voor publicatiesoftware op basis van opgelegde standaarden

Vanaf 1 januari 2019 gelden er nieuwe standaarden die onder meer bepalen hoe lokale besturen besluiten en mandaten moeten publiceren.

Om de lokale besturen toe te laten aan deze verplichting te voldoen, stelt het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) als doel dat elk notulenbeheerpakket zo snel mogelijk een minimale ondersteuning biedt voor gelinkt notuleren. ABB zal een publieke wedstrijd organiseren waar elke leverancier de kans krijgt zich te bewijzen.

Meer lezen
Meer lezen

Vernieuwing digitaal loket: instellen rechten

Vanaf maandag 10 september steekt het digitaal loket in een nieuw jasje. Dit doen we om de dienstverlening van ABB te verbeteren en digitaal te kunnen verruimen. Het digitaal loket laat lokale besturen nu al toe om besluiten, overzichtslijsten en BBC-rapportering digitaal te bezorgen.

Nieuw is dat we het mandatenbeheer integreren in het loket. De huidige functionaliteiten blijven dan weer behouden. Bovendien zal de 'look & feel' een stuk frisser ogen.

Iedere organisatie die gebruik maakt van het loket moet rechten toekennen aan de medewerkers die het nieuwe loket en bijhorende toepassingen zullen gebruiken. Lokale beheerders kunnen dit nu al doen zodat medewerkers vanaf de overschakeling onmiddellijk kunnen inloggen in de nieuwe toepassing.

Meer lezen
Meer lezen

BinnenBand Decentralisatie en Beleidsvrijheid

cover binnenband

Deze editie van de BinnenBand gaat over de grotere beleidsvrijheid die lokale besturen krijgen en over de Paritaire Commissie Decentralisatie.

We overlopen de decentralisatie-aanpak van de Vlaamse Regering (interview Vlaams minister Homans), polsen naar de impact voor de lokale besturen (interviews VVSG & vervoerregio Westhoek) én de Vlaamse sectoradministraties (interview departement Cultuur, Jeugd & Media) en eindigen met enkele academische kanttekeningen (interview prof. Wouter Van Dooren, Universiteit Antwerpen) bij de hele bestuurlijke hervormingsoperatie van de voorbije jaren.

Meer info

Meer lezen
Meer lezen

Scriptieprijs Binnenlands Bestuur "Guido Decoster"

ABB reikt dit jaar voor het eerst de Scriptieprijs Binnenlands Bestuur uit voor de beste masterproef over binnenlands bestuur of lokale democratie. Hiermee wil het agentschap de band met de onderzoekswereld versterken, wetenschappelijk onderzoek over binnenlands bestuur en lokale democratie stimuleren en zich verder ontwikkelen als kennisorganisatie. We willen wetenschappelijk kwalitatief onderzoek dat beleidsmatig relevant en origineel is onder de aandacht brengen van een breder publiek.

De prijs wordt opgedragen aan Guido Decoster, die vanaf 1997 aan het hoofd stond van de administratie Binnenlandse Aangelegenheden en van 2006 tot 2016 administrateur-generaal was van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Tijdens deze periode was hij mee bepalend voor de uitbouw van het binnenlands bestuur in Vlaanderen.

Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe FAQ’s voor werking bestuur

ABB maakte werk van tien nieuwe FAQ’s over de werking van lokale besturen. Wat is nieuw?

  • Het behandelen van voorstellen van burgers.
  • Het opstellen en bewaren van notulen.
  • Het gebruik van audiovisuele media tijdens zittingen.
  • De communicatie over tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
  • Het notuleren van mondelinge vragen.
  • Het beroep tegen provinciale beslissingen over buurtwegen.
  • De interpretatie van ‘beslissingen in extremis’.
  • Het inschakelen van een vertrouwenspersoon.
  • Het toevoegen van agendapunten.
  • Wie keurt die agendapunten goed?

Tijdens het schrijven van die FAQ’s hielden we rekening met de principes van Heerlijk Helder communiceren om af te stappen van het ‘ambtenarees’. Geslaagd of niet? Laat het ons gerust weten.

Meer lezen
Meer lezen

Studiedag polarisatie

Op donderdag 21 juni 2018 organiseren Kazerne Dossin en VVSG een studiedag over het thema “Polarisatie als verrijking en bedreiging”.

De studiedag richt zich in de eerste plaats tot de beleidsmakers van steden en gemeenten maar andere geïnteresseerden zijn ook welkom. Inschrijven kan nog tot 10 juni.

Meer lezen

Pagina's