Nieuws

Meer lezen

Nieuwe omzendbrief over sectoraal akkoord 2020

Vandaag keurde de ministerraad de omzendbrief over het sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen goed. Met deze omzendbrief geeft de Vlaamse Regering uitvoering aan het sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen zoals dat werd onderhandeld door de sociale partners en principieel werd goedgekeurd op de ministerraad van 10 april 2020.

Publicatiedatum
vrijdag 29 mei 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: Corona-ouderschapsverlof voor personeel lokale besturen (update 18 mei)

De federale Ministerraad nam op 2 mei 2020 een beslissing over het “corona-ouderschapsverlof”. Personeelsleden van de lokale besturen, zowel statutairen als contractanten, kunnen die vorm van ouderschapsverlof opnemen als zij in aanmerking komen om hun arbeidsprestaties te verminderen in het kader van het reguliere ouderschapsverlof.

Publicatiedatum
maandag 18 mei 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: erediensten - begrafenissen, huwelijken en opnames vanuit gebedsruimten (update 15 mei)

Activiteiten van de erediensten zijn verboden t.e.m. 7 juni behalve begrafenisceremonies en religiueze huwelijken. Net zoals livestreaming vanuit de gebedsruimten door de bedienaar zijn ook deze onderworpen aan strikte voorwaarden.

Publicatiedatum
vrijdag 15 mei 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: lokale besturen ontvangen subsidie voor opvang schoolkinderen vanaf 15 mei

De Vlaamse Regering besliste op 15 mei om een subsidie toe te kennen aan lokale besturen voor de opvangplaatsen die ze samen met lokale actoren organiseren voor schoolkinderen. Dat moet ertoe bijdragen dat er opvang is voor alle schoolkinderen die vanaf 15 mei voorlopig niet naar de klas kunnen, maar wel moeten worden opgevangen tijdens de schooluren. Lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie kunnen beroep doen op de subsidie wanneer het opvangaanbod van het brede onderwijsveld en van de organisatoren buitenschoolse opvang niet volstaat.

Publicatiedatum
vrijdag 15 mei 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: boekhoudkundige verrichtingen schakelzorgcentrum

In het kader van de COVID-19-epidemie richtten sommige gemeenten samen met andere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen een schakelzorgcentrum op om patiënten te kunnen opvangen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die nog niet naar huis kunnen (bv. om sociale of medische redenen). Voor een aantal van die schakelzorgcentra is als bestuurlijke organisatievorm gekozen voor een interbestuurlijk samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid. De boekhoudfiche 8029 illustreert hoe de beherende gemeente in haar boekhouding de verrichtingen kan opnemen die gebeuren voor rekening van het schakelzorgcentrum.

Publicatiedatum
donderdag 14 mei 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID 19: Hoe de openbare markten organiseren volgens de voorwaarden van de Nationale Veiligheidsraad

De Nationale Veiligheidsraad besliste op 13 mei dat openbare markten weer mogelijk zijn vanaf 18 mei, onder strikte voorwaarden. Op voorwaarde dat de lokale overheid akkoord is, mogen er maximum 50 kramen staan, moet er een veilig circulatieplan zijn en moeten de afstandsregels gerespecteerd worden. Mondmaskers zijn verplicht voor marktkramers en hun personeel en zijn sterk aanbevolen voor de klanten.

De organisatie van de openbare markten wordt geregeld in de marktreglementen van de gemeenten. Bekijk wie op dit vlak beslissingsbevoegdheid heeft.

Publicatiedatum
donderdag 14 mei 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: Voorlopige richtlijnen begrafenisondernemers en crematoria (update 13 mei)

Er gelden een aantal voorlopige richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria voor het beheersen van infectierisico's bij de behandeling van overledenen met bevestigde COVID-19-besmetting. Hier vind je ze.

Publicatiedatum
woensdag 13 mei 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: lokale subsidies in coronatijden

Lokale besturen ondersteunen veel verenigingen, projecten en evenementen d.m.v. subsidies. Door de corona-maatregelen komen bepaalde werkingen en evenementen evenwel in het gedrang, wat een impact kan hebben op de toekenning van subsidies. Daarom enkele aanbevelingen.

Publicatiedatum
woensdag 13 mei 2020
Meer lezen
Meer lezen

Vlaams Parlement bespreekt evaluatierapport lokale verkiezingen 2018

Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelde een uitgebreid evaluatierapport op over de organisatie en het verloop van de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018.

Het rapport houdt alle aspecten van de verkiezingen (regelgevend kader, organisatie, ICT en communicatie) kritisch tegen het licht en suggereert voor elk van hen verbeteringen naar de verkiezingen van 13 oktober 2024 toe.

Publicatiedatum
dinsdag 12 mei 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: Reglement op de waardebonnen

Om de lokale handelaren te steunen tijdens deze coronacrisis schenken sommige gemeenten een waardebon aan hun inwoners. ABB biedt de lokale besturen een modelreglement en modelbesluit tot goedkeuring van het reglement aan. Het staat de gemeenten uiteraard steeds vrij om zelf nog modaliteiten aan te passen. 

Publicatiedatum
maandag 11 mei 2020
Meer lezen

Pagina's