Nieuws

Meer lezen

Afwijkingsaanvragen principes regiovorming via digitaal loket

Het Regiodecreet van 3 februari 2023, dat op 19 maart in werking trad, voorziet in een opdracht aan de Vlaamse Regering om te bepalen op welke wijze de communicatie gebeurt tussen aanvrager en Vlaamse overheid. De Vlaamse Regering keurde hierover op 24 maart een besluit goed.

Lees meer.

Publicatiedatum
dinsdag 28 maart 2023
Meer lezen
Meer lezen

Oproep organisatie zomerscholen 2023 gelanceerd!

Een zomerschool is een gevarieerd en doelgericht aanbod van onderwijs- en vrijetijdsactiviteiten gekoppeld aan de individuele leernoden van de deelnemende leerlingen. Een zomerschool kan georganiseerd worden door onderwijsinstellingen, lokale besturen, de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Publicatiedatum
donderdag 23 maart 2023
Meer lezen
Meer lezen

Hoe tevreden ben jij over het antwoord van ABB op je adviesvraag?

Ons agentschap werkt continue aan het verbeteren van zijn dienstverlening. In april 2023 start ABB met een proefproject waarbij we de tevredenheid over de adviesverlening meten.

Lees er alles over.

Publicatiedatum
woensdag 22 maart 2023
Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe tool: BBC-schema's voor jaarrekening 2022

Benieuwd hoe de BBC-schema’s eruit zien na het digitaal opsturen van jaarrekening 2022 naar ABB? Controleer dit de dag nadien met onze nieuwe tool “BBC-schema’s voor jaarrekening 2022”. De tool stelt de schema’s van het beleidsrapport en de toelichting samen op basis van de digitale rapportering.

Publicatiedatum
dinsdag 21 maart 2023
Meer lezen
Meer lezen

Wat brengt 2023 voor de interbestuurlijke en lokale producten- en dienstencatalogus?

De nieuwe versie van de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus (IPDC) en de uitbreiding met de lokale producten- en dienstencatalogus (LPDC) zijn erg populair. Velen zijn nieuwsgierig naar de verdere plannen. Daarom lichtten Digitaal Vlaanderen en Agentschap Binnenlands Bestuur op 3 maart 2023 hun plannen toe.

Lees wat 2023 brengt voor de interbestuurlijke en lokale producten- en dienstencatalogus.

Publicatiedatum
dinsdag 14 maart 2023
Meer lezen
Meer lezen

Rechtspositieregelingsbesluit gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Op 8 maart 2023 publiceerde het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2023 met de nieuwe minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen. Dat betekent dat het van kracht wordt op 18 maart 2023 en de besturen hun rechtspositieregeling kunnen aanpassen. Een digitaal ondersteuningsplatform met uitgebreide informatie en juridische achtergrond komt online op 31 maart 2023. Het internetadres volgt nog.

Publicatiedatum
dinsdag 14 maart 2023
Meer lezen
Meer lezen

Advies tegen gebruik TikTok bij Lokale Besturen

In lijn met de nieuwe eigen richtlijnen van de Vlaamse overheid, adviseert het Agentschap Binnenlands Bestuur de lokale besturen om ook de app TikTok te verwijderen en de toegang tot de site te blokkeren. Een recent advies van het Centrum voor Cybersecurity Belgium (CCB), de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) en de Veiligheid van de Staat (VSSE) toont aan dat we voorzichtig moeten zijn met de app wegens mogelijke veiligheidsrisico’s. 

Publicatiedatum
vrijdag 10 maart 2023
Meer lezen
Meer lezen

Projectoproep 2023 'Lokale medewerkers versterken collega-besturen bij het armoedebeleid'

Werkt jouw gemeente succesvolle beleidspraktijken uit die het verschil maken voor mensen in armoede? Wil je deze delen met een collega-bestuur? Of ben je met jouw gemeente juist op zoek naar manieren om het armoedebeleid meer impact te geven? Deze oproep is er voor jou!

Publicatiedatum
vrijdag 3 maart 2023
Meer lezen
Meer lezen

Wijzigingsdecreet kiesregelgeving: tweede principiële goedkeuring

De Vlaamse Regering gaf op vrijdag 17 februari 2023 opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet tot wijziging van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 en het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Publicatiedatum
donderdag 23 februari 2023
Meer lezen
Meer lezen

TruStone: koopt jouw gemeente straks ook enkel verantwoorde natuursteen?

Ruim 30 lokale besturen in Vlaanderen sloten zich aan bij het TruStone initiatief. Daarmee engageren ze zich tot een meer duurzame en verantwoordelijke productie en inkoop van natuursteen.TruStone is een internationaal MVO-convenant voor de natuursteensector dat een samenwerkingsplatform biedt tussen Nederland en Vlaanderen om internationaal op te trekken in de strijd tegen kinderarbeid, voor duurzaamheid, gelijke lonen in de natuursteensector.

Meer informatie.

Publicatiedatum
dinsdag 21 februari 2023
Meer lezen

Pagina's