Nieuws

Meer lezen

Nieuwe tool: BBC-schema’s voor de aanpassing van het meerjarenplan

Benieuwd hoe de BBC-schema’s eruit zien eens je aangepast meerjarenplan digitaal is opgestuurd naar ABB? De volgende dag kan je dit controleren via onze nieuwe tool “BBC-schema’s voor de aanpassing van het meerjarenplan”.

Publicatiedatum
maandag 28 november 2022
Meer lezen
Meer lezen
Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht op geografische kaart

Principiële goedkeuring fusietraject Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht

Op 24, 25 en 27 oktober gaven Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht het startschot voor hun fusietraject. De gemeenteraden hechtten hun principiële goedkeuring aan de vrijwillige fusie van de 3 gemeenten op 1 januari 2025. De nieuwe gemeente zal ruim 85.000 inwoners tellen en wordt daarmee de derde gemeente in Oost-Vlaanderen. Dit is het eerste provinciegrensoverschrijdende fusietraject en het 7e fusietraject tijdens deze regeerperiode.

Publicatiedatum
maandag 31 oktober 2022
Meer lezen
Meer lezen

Onderzoek mogelijkheden regioconformiteit van geïmpacteerde afvalintercommunales & hun deelnemende gemeenten

Het Agentschap Binnenlands Bestuur liet door EY een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden tot regioconformiteit van de door de regiovorming geïmpacteerde afvalintercommunales en hun deelnemende gemeenten. Het op 29 september 2022 afgeleverde eindrapport en het addendum bij het eindrapport kan je hieronder lezen.

Publicatiedatum
donderdag 27 oktober 2022
Meer lezen
Meer lezen

Financiering zomerscholen 2022

Ook in 2022 konden scholen of lokale besturen die zomerscholen organiseren een financiering ontvangen. De aanvraag voor subsidiëring kon worden ingediend tot en met 30 mei 2022. Lokale besturen konden een regierol opnemen voor ondersteuning en coördinatie van de zomerscholen.

Publicatiedatum
donderdag 27 oktober 2022
Meer lezen
Meer lezen

Archivering van documenten: dien je vernietigingsaanvraag in via het Serieregister

Vanaf 1 januari 2024 dien je als lokale overheid je vernietigingsaanvragen niet langer in via het Rijksarchief, maar wel via het Serieregister.

Publicatiedatum
woensdag 26 oktober 2022
Meer lezen
Meer lezen

Haal je LEKP-doelstelling met (elektrisch) autodelen

Ondertekende jouw gemeente ook het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)? Wil je de recepten kennen om van autodelen een succes te maken?

Publicatiedatum
dinsdag 25 oktober 2022
Meer lezen
Meer lezen

Een goed lokaal besluit, hoe ziet dat eruit?

Ben je op zoek naar inspiratie voor een nieuw reglement of wil je weten welke andere besturen al ervaring hebben met een bepaalde materie? Dan kan je sinds mei 2022 terecht in de besluitendatabank: een verzamelplaats voor meer dan 135.000 meldingsplichtige lokale reglementen, besluiten en besluitenlijsten. Maar hoe herken je een goed lokaal besluit? Gebruik onze 10 tips tijdens je zoektocht in de besluitendatabank!

Publicatiedatum
dinsdag 25 oktober 2022
Meer lezen
Meer lezen

Projectoproep 'Lokale medewerkers versterken collega-besturen bij het armoedebeleid' - update

Tussen Vlaamse gemeenten is er een grote diversiteit in armoede, context, organisatie en aanpak ervan. Ze beschikken over heel wat expertise die ze kunnen delen met collega-besturen, zodat ook zij hun armoedebeleid kunnen optimaliseren.

Aan deze projectoproep hangt een budget van 250.000 euro. Dat is de compensatie voor een lokaal bestuur dat een ander bestuur inhoudelijk of organisatorisch ondersteunt bij zijn armoedebeleid.

De periode om deze subsidie aan te vragen werd verlengd. Aanvragen indienen kan nog tot en met 16 november 2022.

Publicatiedatum
dinsdag 25 oktober 2022
Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Regering keurt Regiodecreet definitief goed

De Vlaamse Regering gaf haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van decreet over de regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. Dit na advies van de Raad van State. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Bekijk wat dit regiodecreet precies inhoudt.

Publicatiedatum
vrijdag 14 oktober 2022
Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Regering keurt wijziging decreet lokaal bestuur definitief goed

De Vlaamse Regering gaf haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. Dit na advies van de Raad van State.

We sommen de belangrijkste wijzigingen op.

Publicatiedatum
vrijdag 7 oktober 2022
Meer lezen

Pagina's