Nieuws

Meer lezen

Omzendbrief overgang activiteiten - gevolgen voor personeel

Op 1 oktober 2021 deelde de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur de omzendbrief mee aan de Vlaamse Regering over de rechtsgevolgen en de arbeidsvoorwaarden van het contractueel personeel dat naar een lokaal of provinciaal bestuur overgaat na een overgang van activiteiten van privaatrechtelijke rechtspersonen.

Publicatiedatum
dinsdag 12 oktober 2021
Meer lezen
Meer lezen

Managementrapportering en de beleids- en beheerscyclus (artikel Impuls)

In editie 3 van het Impuls magazine geeft het Agentschap Binnenlands Bestuur een overkoepeld inzicht over de managementrapportering en de beleids- en beheerscyclus.

Publicatiedatum
dinsdag 12 oktober 2021
Meer lezen
Meer lezen

7 regionale doorbraakprojecten krijgen subsidie van Labo Regiovorming

Het Labo Regiovorming van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) selecteerde op 7 oktober 7 regionale doorbraakprojecten. Per regionale doorbraak voorziet het Labo in een subsidie van maximaal 25.000 euro om het project te realiseren.

Publicatiedatum
vrijdag 8 oktober 2021
Meer lezen
Meer lezen

Rol lokale besturen bij de hertekening van het integratie- en inburgeringsbeleid

De Vlaamse Regering hertekent het integratie- en inburgeringsbeleid. Na bekrachtiging van het wijzigingsdecreet keurde de regering op 16 juli 2021 het eerste uitvoeringsbesluit principieel goed.

Lokale besturen zijn een belangrijke partner in de realisatie van inburgeringstrajecten.

Publicatiedatum
woensdag 6 oktober 2021
Meer lezen
Meer lezen

Principiële beslissing tot fusie van Ham en Tessenderlo

Ham en Tessenderlo gaven gisteravond het formele startschot voor een fusie op 1 januari 2025. De gemeenteraden hechtten hun principiële goedkeuring aan de vrijwillige fusie van de gemeenten. Dit is het 3de fusietraject in Limburg tijdens deze regeerperiode. Eerder beslisten de gemeenteraden van Hoeselt en Bilzen en de gemeenteraden van Tongeren en Borgloon al om een fusietraject op te starten.

Meer info over fusies vind je in onze fusierubriek. Voor vragen over fusies kan je terecht bij ABB via fusies@vlaanderen.be.

Publicatiedatum
dinsdag 5 oktober 2021
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: Bestuursorganen van lokale geloofsgemeenschappen (update)

Het overlegcomité versoepelde de coronamaatregelen verder. Om die reden worden de eerdere richtlijnen rond het fysiek vergaderen van de eredienstbesturen tot nader order opgeheven. De eredienstbesturen kunnen terug autonoom beslissen op welke wijze een fysieke vergadering mogelijk is en welke voorschriften daarbij in acht te nemen zijn.

Publicatiedatum
donderdag 30 september 2021
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: voorlopige richtlijnen begrafenisondernemers en crematoria (update)

Vanaf 1 oktober zijn de richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria versoepeld.
De recentste wijzigingen gaan over de uitvaartdiensten en koffietafels.

Publicatiedatum
dinsdag 28 september 2021
Meer lezen
Meer lezen

Uitbreiding geboorteverlof statutaire personeelsleden lokale besturen

De Vlaamse Regering breidt het geboorteverlof van de statutaire personeelsleden van de lokale besturen en provincies uit tot:

  • 15 werkdagen vanaf 1 januari 2021
  • 20 werkdagen vanaf 1 januari 2023
Publicatiedatum
maandag 27 september 2021
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: wijziging aan decreet begraafplaatsen en lijkbezorging (update)

De Vlaamse Regering stond voor de duur van de huidige crisis enkele afwijkingen toe op het verplichte advies van de tweede arts bij crematie. Vanaf 16 oktober is deze afwijkingsregeling niet meer van toepassing.

Publicatiedatum
donderdag 23 september 2021
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: fysiek vergaderen: lokaal bestuur beslist autonoom

Het overlegcomité van 17 september 2021 versoepelde de coronamaatregelen verder. Om die reden worden de eerdere richtlijnen rond het fysiek vergaderen van de organen van de lokale besturen tot nader order opgeheven. De lokale besturen kunnen terug autonoom beslissen op welke wijze een fysieke vergadering mogelijk is en welke voorschriften daarbij in acht te nemen zijn.

Publicatiedatum
donderdag 23 september 2021
Meer lezen

Pagina's