Tucht

Uitvoerende mandatarissen kunnen door de Vlaamse Regering worden geschorst of afgezet wegens kennelijk wangedrag of grove nalatigheid.

OCMW-raadsleden kunnen door de Bestendige Deputatie worden geschorst of afgezet wegens kennelijk wangedrag of grove nalatigheid.