Print

Mandatendatabank

Databank met gegevens over de mandaten binnen de OCMW’s, districten en provincies.

De gegevens die in de databank moeten worden ingevoerd werden opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2013. Daarnaast worden in de databank ook nog een aantal administratieve gegevens over het bestuur opgeslagen. In de personeelsdatabank worden gegevens bijgehouden over het aantal personeelsleden dat elk individueel bestuur tewerkstelt op 31 december van een bepaald jaar.

Vind je het antwoord op uw vraag niet terug in de handleidingen of bij de veelgestelde vragen? Stuur dan een e-mail dan naar loketlokaalbestuur@vlaanderen.be.