Mandatenlijst en vermogensaangifte

Mandatarissen zijn, ten behoeve van de transparantie van de democratie, verplicht om een lijst van hun mandaten, ambten of beroepen in te dienen bij het Rekenhof. Ter bescherming van de gezagsdragers zijn ze tevens verplicht om een vermogensaangifte (onder gesloten omslag) in te dienen.

De Vlaamse Regering legt een databank aan die gegevens bevat over de mandatarissen.

De basisprincipes en concrete informatie kan teruggevonden worden op de website van het Rekenhof.