Print

Terugbetaling kosten

Terugbetaling van kosten is mogelijk indien voldaan wordt aan drie cumulatieve voorwaarden:
- De kosten houden verband met de uitoefening van het mandaat.
- De kosten zijn noodzakelijk.
- De kosten zijn bewezen.

De raad bepaalt welke kosten hiervoor in aanmerking komen, binnen de grenzen bepaald door de Vlaamse Regering.

Voor de gedeputeerden van de provincie geldt een forfaitaire onkostenvergoeding
(eventueel aangevuld met een reiskostenvergoeding als ze buiten de provinciehoofdplaats verblijven).