Bezoldigingsregeling van de mandataris

Dit betreft de financiële compensatie ten aanzien van het maatschappelijk engagement van de mandatarissen.

Uitvoerende mandatarissen genieten een wedde, vakantiegeld, eindejaarstoelage en een uittredingsvergoeding.
Raadsleden ontvangen een presentiegeld.
Gedeputeerden ontvangen een vergoeding waarvan het bedrag gelijk is aan de parlementaire vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement.

Daarnaast zijn er nog de specifieke kosten die voor terugbetaling in aanmerking komen, namelijk de onkostenvergoeding en de financiële ondersteuning van de werking van de politieke fracties.