Eretitels uitvoerende mandatarissen en raadsleden

De mandataris kan een eretitel toegekend krijgen als beloning voor de loopbaan. De toekenning van een eretitel aan de burgemeesters is een bevoegdheid van de Vlaamse Regering. De toekenning van een eretitel aan raadsleden, schepenen en voorzitters en leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst is een bevoegdheid van het bestuur.