Mandatarissen

Aan de lokale en provinciale mandatarissen worden steeds hogere eisen gesteld inzake professionaliteit, beschikbaarheid en inzet ten behoeve van de bevolking. Dat maatschappelijk engagement verdient een terechte waardering in de vorm van een aangepast statuut. Het statuut wordt niet alleen op Vlaams niveau geregeld, maar is ook een federale aangelegenheid door de verbanden met fiscaliteit, sociale zekerheid en arbeidswetgeving.

Nieuws & artikels

Meer lezen

Keuzemogelijkheid in de sjerp voor (districts)burgemeesters

Op 25 september 2020 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering (BVR) tot wijziging van artikel 60 van het BVR van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris definitief goed, na advies van de Raad van State.

In uitvoering van het Regeerakkoord 2019-2024 zorgt het besluit voor een keuzemogelijkheid in de sjerp voor de burgemeesters en districtsburgemeesters van de Vlaamse lokale besturen. Lokale besturen kunnen kiezen tussen de klassieke burgemeesterssjerp of dezelfde sjerp als die van de schepenen.

Publicatiedatum
maandag 28 september 2020
Meer lezen
Meer lezen

Aanvulling van FAQ over cumuleerbaarheid tussen uittredingsvergoeding en vervangingsinkomen

Op basis van een advies van de Federale Pensioendienst vulden we de FAQ over de cumuleerbaarheid van vervangingsinkomens met een uittredingsvergoeding verder aan.

Een uittredingsvergoeding wordt aanzien als een beroepsinkomen en een pensioen kan gecumuleerd worden met die vergoeding, maar zal verminderd worden bij overschrijding van de cumulatiegrens.

Publicatiedatum
vrijdag 13 december 2019
Meer lezen
Meer lezen

Cumulatie mogelijk voor presentiegelden leden BCSD en werkloosheidsvergoedingen

Door een aanpassing van het koninklijk besluit (KB) van 25 november 1991 over de werkloosheidsreglementering is het met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 mogelijk gemaakt voor de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) om de inkomsten uit dit mandaat te cumuleren met een werkloosheidsvergoeding.

Publicatiedatum
dinsdag 1 oktober 2019
Meer lezen

Recente FAQ's