Loket voor Lokale Besturen: module Toezicht

Op deze pagina vind je meer informatie over de module Toezicht. Deze module is een onderdeel van het Loket voor Lokale Besturen. Het loket is een online toepassing van het Agentschap Binnenlands Bestuur voor gegevensdeling tussen de lokale besturen en het agentschap. De handleiding van de module Toezicht vind je in de toepassing zelf.