Print

Vervolgtraject

Op 25 november 2016 ging het vervolgtraject van het project LBLOD officieel van start met een kick off.

Vanaf januari 2017 werd in drie samenhangende analysetrajecten samen met verschillende belanghebbenden het proces van opmaken van besluiten, het gemeenschappelijk begrippenkader voor publicatie van lokale besluiten en de nodige architectuur uitgetekend. De deelnemers waren ambtenaren uit lokale besturen of uit andere overheidsinstellingen en leveranciers van notuleringspakketten.

Workshops Semantiek 

We keken in deze reeks naar de terminologie rond besluitvorming.

  • een gemeenschappelijk begrippenkader wat noodzakelijk is om informatie uit de besluitvorming via toepassingen te kunnen uitwisselen
  • een semantisch datamodel voor besluiten en mandaten

Dit resulteerde in:

Publieke review

Op 12 oktober 2017 startte de publieke review periode waarin lokale besturen en andere belanghebbenden feedback kunnen geven op het begrippenkader en bijhorende datamodellen. Deze publieke review periode loopt tot eind maart 2018.

Hoe de datamodellen tot stand gekomen zijn en waarom welke keuzes gemaakt zijn kan je lezen in de documenten:

Welke feedback moet ik geven?

Werp jouw kritische blik op het model, de entiteiten, de definities en de relaties. Vraag je vooral af of je tijdens het lezen van het model inconsistenties tegenkomt met de praktijk van het opmaken van besluiten. Ben je het eens met de definities? Heb je opmerkingen of suggesties?

Hoe geef ik feedback?

Stuur jouw feedback per e-mail door naar digitaalABB@bz.vlaanderen.be

Webinar

Het datamodel Besluit en het datamodel Mandaat werden toegelicht in een webinar.  Wil je meer weten over deze datamodellen of ben je benieuwd naar de vragen die er gesteld werden, dan kan je de webinar herbekijken. Je vindt de opnames hieronder. 

Procesworkshops (Mandaten en Generiek)

In de workshops gingen we dieper in op:

  • Wat is er nodig in de lokale besturen om lokale besluiten gelinkt te kunnen publiceren? Hoe doen we dit werken?
  • We startten met het proces "opmaken van besluiten voor mandaten" en brachten daarna op basis van verschillende besluiten het generieke proces "opmaak van besluiten" in kaart

We organiseerden 2 workshops rond de generieke besluitvorming en 2 rond de besluitvorming over Mandaten. De laatste workshop was een gezamelijke workshop. De verslagen van de workshops vindt u hieronder:

Generiek

Mandaten

Gezamelijke workshop

Deze workshops resulteerden in:

Architectuur workshops

Het workshoptraject architectuur focuste zich op Semantische Applicatiebouw.

Meer informatie over semantische applicatiebouw vind je in de presentatie gegeven tijdens de eerste workshop.

Volgende stappen

Na het analysetraject starten we met het (laten) realiseren van de gedefinieerde oplossingen. Nadien gaat een diverse groep pilootbesturen aan de slag met het gelinkt publiceren van besluiten.

De bedoeling is dat bij de start van de nieuwe lokale bestuursperiode in 2019 lokale besturen in staat zijn hun besluiten gelinkt te publiceren en dat de mandatendatabank na de installatie van de gemeenteraad automatisch gevoed kan worden vanuit de besluiten.

Presentaties