Print

Validaties notuleringspakketten

Veel lokale besturen gebruiken gespecialiseerde notuleringssoftware om het besluitvormingsproces te ondersteunen. Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) betrok de leveranciers van die notuleringspakketten van meet af aan bij Lokale Besluiten als Gelinkte Open data (LBLOD). Ze konden deelnemen aan workshops om mee het besluitvormingsproces in kaart te brengen en om de standaard voor Besluit en Mandaat uit te werken. Er werden ook implementatiegesprekken aangeboden.

Hoe dan ook dringen software-aanpassingen zich op om aan de publicatieplicht en de verplichte standaarden te kunnen voldoen. Neem zeker contact op met jouw leverancier om jouw specifieke software na te kijken.

Technische voorwaarden

Een softwareontwikkelaar heeft de juiste informatie nodig om aan de slag te kunnen met de uitbreiding van bestaande programma’s of om nieuwe programma’s te creëren. Op de pagina Open standaarden en technische specificaties vind je de (opgelegde) technische voorwaarden.

Programma Innovatieve Overheidsopdrachten - Semantics @ YourFingertips

Hoewel we de standaarden en technische voorwaarden opleggen, willen we softwarebedrijven vooral stimuleren om deze werkwijze te omarmen en hun software te innoveren. Alleen zo kunnen we kwaliteitsvolle data-uitwisseling vereenvoudigen zonder impact voor de eindgebruikers.

Met de hulp van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) organiseerden we een marktconsulatie om de noden van de leveranciers en de besturen beter te begrijpen. Op basis van de marktconsulatie beslisten we test- en validatierondes te organiseren om de softwareleveranciers zo goed mogelijk te ondersteunen.

Hoe verlopen de test-en validatierondes? 

  • We maken de criteria van een nieuwe validatieronde bekend via een oproepdocument dat we op de website publiceren.
  • De leveranciers dienen hun testbestanden in vóór de uiterste indiendatum van de validatieronde.
  • Een derde, onafhankelijke partij adviseert de jury van de Vlaamse Overheid. Zij valideert de testbestanden en kent een maturiteitsniveau toe. De software moet niet enkel voldoen aan de technische voorwaarden, maar moet ook uitrolbaar zijn bij de eindgebruikers. Proof of concepts worden dus niet gefinancierd.

Timing van de validatierondes

 Bekendmaking criteriaUiterste indiendatum testbestandenBewijzen uitrolbaarheid
Ronde 121/12/201831/01/201931/03/2019
Ronde 218/12/201917/06/202017/07/2020

Tweede validatieronde (opengesteld tot 17/06/2020)

Criteria

We behouden de niveaus uit de eerste validatieronde, maar voegen enkele bonusniveaus toe. Deze bonusniveaus laten ons toe extra nadruk te leggen op wat het agentschap en het werkveld belangrijk vinden en op wat de besturen sneller vooruit zal helpen.

Raadpleeg de criteria van de tweede validatieronde.

Hoe kan ik deelnemen?

De test- en validatieperiode staat open voor alle geïnteresseerde organisaties. Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar digitaalABB@vlaanderen.be.

Als deelnemer kan je test-bestanden en toelichtingen indienen via digitaalABB@vlaanderen.be. Je mag ook een URL indienen waarop de test-data beschikbaar zijn.

Nieuw in deze validatieronde is dat je bestanden kan valideren via een zelfevaluatietool: OSLO2 validator. De bestanden waarvoor je een geslaagde zelftesting hebt uitgevoerd, kan je ter controle bezorgen aan digitaalABB@vlaanderen.be. We geven je dan feedback op de ingestuurde bestanden.

Meer informatie over deze procedure vind je in het oproepdocument en in de presentatie.

Een van de bonusniveaus behandelt het importeren en exporteren van een besluit. Dit kan aan de hand van onderstaande voorbeeldbesluiten:

Hoe weet ik dat mijn leverancier voldoet?

Resultaten eerste validatieronde

De eerste validatieronde liep tot 31/1/2019. Vier softwareleveranciers behaalden maturiteitsniveau 1, twee bedrijven scoorden zelfs hoger.

Onderstaande lijst bevat leveranciers wiens software voldoet aan de vereisten van de eerste validatieronde.

DeelnemerCriterium 1:
Uitrolbaarheid Q1 2019
Criterium 2:
Online publicatie als Linked Open Data
Criterium 3:
Overeenstemming met de OSLO-standaarden
Vergoeding uitbetaald?
C-Clear PartnersBehaaldBehaaldMaturiteitsniveau 3€ 15.000
CEVIBehaaldBehaaldMaturiteitsniveau 2€ 10.000
Cipal SchaubroeckBehaaldBehaaldMaturiteitsniveau 1€ 5.000
Green Valley BelgiumBehaaldBehaaldMaturiteitsniveau 1€ 5.000
RemmicomBehaaldBehaaldMaturiteitsniveau 1€ 5.000
Tobania/BCTBehaaldBehaaldMaturiteitsniveau 1€ 5.000

Maturiteitsniveau 1 omschrijft het minimum scenario waaraan leveranciers op dit moment moeten voldoen om besluiten als Linked Open Data te publiceren. Het omvat de basiselementen waaruit notulen bestaan, zoals algemene gegevens over de zitting, de agendapunten, de behandeling van agendapunten en stemmingen.

Maturiteitsniveau 2 gaat over het in staat zijn om andere gelinkte data te hergebruiken. Concreet betekent dit dat zij naar mandatarissen uit de Mandatendatabank moeten kunnen refereren met hun unieke identificator (URI).

Maturiteitsniveau 3 gaat over het annoteren van de inhoud besluiten volgens de vastgelegde Vlaamse (OSLO) en internationale (ELI) standaarden, waardoor er bijvoorbeeld op granulair niveau verwezen kan worden naar (artikels uit) andere besluiten.

Lees de uitgebreidere toelichting over de criteria en maturiteitsniveaus van de eerste ronde in het oproepdocument.

Blijf op de hoogte!

Blijf als softwareleverancier op de hoogte van de validatierondes en verdere ontwikkelingen. Schrijf je in voor de nieuwsflits. Geen SPAM, beloofd!