Print

Optie 1: (bestaand) softwarepakket

Veel lokale besturen gebruiken al gespecialiseerde notuleringssoftware om het besluitvormingsproces te ondersteunen. ABB betrok de leveranciers van die notuleringspakketten van meet af aan. Ze konden deelnemen aan workshops om mee het besluitvormingsproces in kaart te brengen en om de standaard voor Besluit en Mandaat uit te werken. Er werden ook implementatiegesprekken aangeboden.

Hoe dan ook dringen software-aanpassingen zich op om aan de publicatieplicht te kunnen voldoen. Neem zeker contact op met jouw leverancier om jouw specifieke software na te kijken.

Programma Innovatieve Overheidsopdrachten - Semantics[at]YourFingertips

In samenwerking met het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) organiseert ABB een marktconsultatie met academici en ondernemers. Het doel is de uitbreiding van de notulenbeheerpakketten te stimuleren en te ondersteunen zodat die ook gelinkte data kunnen publiceren. Aarzel niet om de aandacht van jouw softwareleverancier hierop te vestigen.