Print

Open standaarden en technische specificaties

Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering over het verplicht gebruik van open standaarden

Op 3 juli 2018 erkende het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid de standaarden die onder meer bepalen hoe besluiten en mandaten best gepubliceerd worden. Na advies van de Raad van State hechtte de Vlaamse Regering tijdens de ministerraad van 30 november 2018 haar definitieve goedkeuring aan twee besluiten over het gebruik van open standaarden door de lokale en provinciale besturen en over de regeling van de databank van de lokale en provinciale mandatarissen en van de leidend ambtenaren.

OSLO² standaarden gebruikt voor de publicatieplicht

OSLO² is een programma van Informatie Vlaanderen gericht op semantische interoperabiliteit via Gelinkte (Open) Datastandaarden. Concreet wil Informatie Vlaanderen de betekenis van informatie standaardiseren, zodat deze eenvoudig kan uitgewisseld en hergebruikt worden.  Dit is essentieel om Vlaanderen Radicaal Digitaal te realiseren. De Vocabularia en Applicatieprofielen werden ontwikkeld in co-creatie met Vlaamse administraties, lokale besturen, federale partners, de Europese Commissie en private partners.

Bekijk het overzicht van alle OSLO² standaarden.

Het Decreet over het lokaal bestuur legt dus op dat de te publiceren documenten moeten gepubliceerd worden als gelinkte (open) data op het internet (webpagina, toepassing,...) volgens de OSLO² Standaard Publicatie Besluit en Mandatendatabank. Deze standaarden kunnen teruggevonden worden op volgende links.

Het is belangrijk dat een standaard stabiel blijft, desalniettemin kunnen suggesties, opmerkingen of vragen altijd ingestuurd worden naar digitaalABB@bz.vlaanderen.be of gepost worden op de Github pagina.

API’s en softwarecomponenten

ABB biedt ook verschillende Publieke API’s en open source software componenten aan die deels of integraal overgenomen kunnen worden. De API specificatie is opgebouwd in JSON volgens de OpenAPI specification v2.0 en volgt de jsonapi standaard. Het JSON bestand in de bijlage (lblodapis_openapi.json) kan best bekeken worden via een visualisatietool zoals bijvoorbeeld http://editor.swagger.io/. Daar kan men dan interactief alle API endpoints met de bijhorende modellen/parameters bekijken. Al deze informatie kan ook gevonden worden op https://api.lblod.info.

Al deze en meer open source software componenten kunnen teruggevonden worden op de Github pagina van LBLOD: https://github.com/lblod. Specifieke componenten kunnen teruggevonden worden op: