Print

Onderzoekstraject

In het onderzoekstraject, dat opgezet werd als voortraject van het project, werd onderzocht of de methode “Gelinkte (Open) data” bruikbaar is om de informatiebehoeften in te vullen en of die informatie rechtstreeks kan ontsloten worden voor hergebruik vanuit het notulenbeheerproces van een lokaal bestuur.

Er werd begin juni 2016 een Proof of Concept op kleine schaal gesimuleerd die toonde hoe, vanuit lokale besluiten, gegevens hergebruikt kunnen worden op de website van een fictieve gemeente en zo tot automatische aanpassingen van de gegevens op die website leidt. Bovendien werd ook getest op welke wijze de methodiek van Gelinkte (Open) Data ondersteuning kan bieden bij de opmaak van besluiten, een groot pijnpunt volgens veel lokale besturen.

We leerden dat:

  • ondanks dat het proces heel verschillend is in de lokale besturen, zij toch dezelfde noden hebben nl. besluiten efficiënter kunnen opmaken en publiceren.
  • de techniek van gelinkte data een oplossing biedt om informatie te hergebruiken en uit te wisselen.
  • een publicatiestandaard van lokale besluiten een noodzakelijke voorwaarde is om besluiten te kunnen uitwisselen.

Onze conclusie:

Het project is haalbaar met voordelen voor alle partijen!

Wil je meer weten over de resultaten van het onderzoek? Lees dan hieronder verder. 

Rapport 1: eerste verkennende analyse bij lokale besturen

In dit rapport staan de bevindingen van de eerste verkennende analyse bij 20 lokale besturen naar hun werking m.b.t​ het proces van notuleren, het daarbij gebruikte notuleringspakket, en de verschillende thema's van de lokale besluiten.

Rapport 2: gedetailleerde analyse by lokale besturen

Dit rapport vat de bevindingen samen van de tweede verkennende fase. In die fase wensten we te peilen naar de huidige lokale processen van notulen/besluitenbeheer en naar hun sterktes en de knelpunten met het oog op het formuleren van richtlijnen in functie van het vooropgestelde doel. Door middel van bestuurskundig implementatieonderzoek (uitgevoerd door medewerkers van ABB en iMinds) bij veertien Vlaamse gemeenten werd het proces van de aanmaak van een lokaal besluit onderzocht, de gehanteerde software, de mate van interne en externe publicatie alsook het beheer van het proces

Proof of concept

Binnen het onderzoeksproject werd een Proof of Concept op kleine schaal gesimuleerd. Deze toont hoe een lokaal bestuur gegevens uit lokale besluiten gelinkt kan publiceren, kan hergebruiken en geautomatiseerd kan laten aanpassen op de eigen website. Er werd ook getest op welke wijze de methodiek van Gelinkte (Open) Data ondersteuning kan bieden bij het uniform opmaken van besluiten, een groot pijnpunt volgens veel lokale besturen.

De Proof of Concept bevat een beperkte set gelinkte besluiten opgemaakt voor een 3-tal fictieve gemeenten. Om de doorzoekbaarheid van gelinkte besluiten te simuleren werd op deze beperkte dataset ook een zoekpagina gebouwd die toelaat een aantal eenvoudige zoekopdrachten op de dataset uit te voeren.

Notuleringspakketten

Kaart en spreadsheet van de door alle 308 lokale besturen gebruikte notuleringspakketen. Bij verdere selectie van lokale besturen voor een diepteonderzoek naar de ​besluitvormingsprocessen en gebruik van de notuleringspakketen, hebben we gezorgd voor een evenwichtige spreiding o.b.v. geografie, notuleringspakket en grootte van de gemeente.

Presentaties