Print

LBLOD: gemeente of lokaal bestuur

Decreet Lokaal Bestuur – Publicatieplicht

Het Decreet over het lokaal bestuur (DLB) vervangt de huidige inzendingsplicht vanaf 1 januari 2019 door een publicatieplicht of bekendmakingsplicht op de webtoepassing van de gemeente. Lokale besturen zullen dan bijvoorbeeld de besluitenlijsten van de gemeenteraad, van het college of van de raad voor maatschappelijk welzijn, de notulen van de gemeenteraad en integrale teksten van bepaalde besluiten zoals reglementen moeten publiceren op de webtoepassing van de gemeente.

De artikelen 285-286 en 466-467 van het DLB bepalen samen met art. 1 van het BVR Bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur welke documenten onder de publicatieplicht vallen.

Om de vindbaarheid van deze documenten en het hergebruik van de erin vervatte informatie te verhogen zal de techniek van gelinkte data gebruikt worden.

Wat is Gelinkte data?

Linked Data is een methode om data te structuren, publiceren en te verbinden met andere data waarbij ook de betekenis wordt vastgelegd. De data zijn gemakkelijk op te vragen en uit te wisselen omdat een unieke http-link, een zogenaamde ‘URI’ (uniform resource identifier), ze weergeeft.

Linked Data voorziet de informatie ook van een context die de Internationale Standaarden volgt. Het koppelt de informatie éénduidig met andere informatie. Zo kunnen machines (bijvoorbeeld computers) de gegevens niet verkeerd verstaan.

Voorbeeld: Als een begrip meerdere betekenissen heeft, kunnen mensen dankzij de context afleiden wat iemand precies bedoelt. Voor een machine is de locatie niet eenvoudig te achterhalen als iemand zegt: ‘Ik sta op het Sint-Pietersplein.’ Het Sint-Pietersplein komt in veel steden voor. Maar URI’s kunnen unieke informatie meegeven aan een "bron" van informatie. Zo weet ook een machine exact naar welke locatie die persoon uit het voorbeeld verwijst.

 

Afbeeldingen Sint-Pietersplein Gent, Vaticaanstad en Parking Sint-Pietersplein

Standaard voor mandaat en besluit

Om die koppeling met een context goed te leggen, gebruiken we semantische standaarden. Samen met Informatie Vlaanderen, lokale besturen, ICT-dienstenleveranciers van lokale besturen, agentschappen en departementen van de Vlaamse overheid heeft ABB een standaard uitgewerkt voor besluiten en mandaten. Deze standaarden zijn opgesteld volgens de principes van OSLO2 (Open Standaarden voor Linkende Organisaties). De standaarden, zoals erkend door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, zijn te vinden op data.vlaanderen.be zowel voor Mandaat en Besluit.

Hoe ziet een gelinkt besluit er dan uit?

Een gelinkt besluit ziet er op eerste zicht uit als een webpagina. Daardoor kunnen gemeenten het gemakkelijk publiceren op hun website. De code bevat de nodige ‘tags’ en verwijzingen zodat machines het besluit ook kunnen lezen.  

Gelinkt besluit

Er zijn drie mogelijkheden voorzien om dit te doen.

Automatisch hergebruik van gepubliceerde informatie?

Als machines de besluiten kunnen lezen, dan kunnen we de informatie gebruiken om:

  • bestaande autonome overheidsdatabanken, die besturen vandaag ad hoc en manueel opbouwen en onderhouden, automatisch te voeden. De mandatendatabank is de eerste databank die ABB automatiseert en actualiseert.
  • de lokale besluiten gemakkelijk te doorzoeken op de lokale website van steden en gemeenten;
  • ze beter te integreren in zoekmachines (bijvoorbeeld Google);
  • diverse applicaties te bouwen voor burgers (bijvoorbeeld parkeertarieven in een bepaalde straat).

FAQ