Print

Gelinkte publicatieplicht

Decreet Lokaal Bestuur – Publicatieplicht

Het decreet over het lokaal bestuur (DLB) verving de inzendingsplicht vanaf 1 januari 2019 door een publicatieplicht of bekendmakingsplicht op de webtoepassing van de gemeente. Lokale besturen moeten bijvoorbeeld de besluitenlijsten van de gemeenteraad, van het college of van de raad voor maatschappelijk welzijn, de notulen van de gemeenteraad en integrale teksten van bepaalde besluiten zoals reglementen publiceren op de webtoepassing van de gemeente.

De artikelen 285-286 en 466-467 van het decreet over het lokaal bestuur bepalen samen met art. 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering over de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur welke documenten onder de publicatieplicht vallen.

Gelinkte Publicatieplicht

Om de vindbaarheid van die documenten en het hergebruik van de informatie te verhogen moeten lokale besturen open standaarden gebruiken. 

Lees meer over de goedgekeurde regelgeving hierover, de geldende open standaarden en technische specificaties.

Welke stappen kan ik als gemeente volgen om documenten te publiceren (en te melden)?

Je hebt drie mogelijkheden om documenten te publiceren (en te melden):

De stappen voor publicatie (en melding) hangen af van de mogelijkheid die je als gemeente kiest.

 Loket voor Lokale Besturen (tijdelijke optie)Aangepaste
Softwarepakketten
Gelinkt Notuleren
Gelinkt Publiceren op de webtoepassing van de gemeente
 1. Maak het document op.
 2. Zet het document op de webtoepassing van de gemeente.
 3. Lever de URL aan via het formulier op het Loket voor Lokale Besturen.

De extra informatie in het formulier wordt gebruikt om de publicatie Gelinkt te maken.

 1. Maak het document op in een softwarepakket dat aangepast is aan de laatste standaarden en technische specificaties.
 2. Publiceer het op de webtoepassing van de gemeente via de functionaliteit van het specifieke pakket.
 1. Maak het document op in Gelinkt Notuleren.
 2. Publiceer het document in Gelinkt Notuleren. Het voldoet dan altijd aan de laatste standaarden en technische specificaties.
 3. Zet een link naar het gepubliceerde document op de webtoepassing van de gemeente.
Melden aan ABBDe melding is samen met de vorige stap automatisch gebeurd (indien van toepassing voor het type document. Het type ‘notulen’ wordt bv. niet gemeld).
 1. Meld de URL van de publicatie via het Loket voor Lokale besturen indien het document meldingsplichtig is.

Automatische melding via het gebruikte softwarepakket is nog niet mogelijk.

De melding is samen met de vorige stap automatisch gebeurd (indien van toepassing voor het type document. Het type ‘notulen’ wordt bv. niet gemeld).
 Meer informatie over het gebruik
van het Loket voor Lokale Besturen.
Meer informatie
over Gelinkt Notuleren.

Overzicht van gebruikte optie per lokaal bestuur (op termijn)

Binnenkort volgt er hier een overzicht van lokale besturen en de wijze waarop ze publiceren.

Automatisch hergebruik van gepubliceerde informatie?

Als machines de besluiten kunnen lezen, kunnen we de informatie gebruiken om:

 • bestaande autonome overheidsdatabanken automatisch voeden, terwijl de lokale besturen die vandaag ad hoc en manueel opbouwen en onderhouden. De mandatendatabank is de eerste databank die ABB automatiseert en actualiseert;
 • de lokale besluiten gemakkelijk te doorzoeken op de lokale website van steden en gemeenten;
 • ze beter te integreren in zoekmachines (bijvoorbeeld Google);
 • diverse applicaties te bouwen voor burgers (bijvoorbeeld parkeertarieven in een bepaalde straat).