Print

Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data

Waarom is het project gestart?

Lokale besluiten bevatten een hoop informatie die relevant is voor het dagdagelijkse leven van iedereen:

  • Als burger wil ik weten wanneer mijn straat niet toegankelijk is door werken
  • Als ondernemer wil ik weten aan welke verplichtingen ik moet voldoen
  • Als vereniging wil ik weten of en hoeveel subsidies ik kan krijgen
  • Als middenveld wil ik weten hoe lokale besturen hun cultuurbeleid vormgeven

Ook op alle overheidsniveaus willen we informatie van lokale besturen verzamelen om zicht te houden op beleidsvelden waarvoor we verantwoordelijk zijn. Vandaag gebeurt de gegevensverzameling vaak op een complexe en inefficiënte manier.

Met het project ‘Lokale Besluiten als geLinkte (Open) Data (LBLOD)’ heeft de Vlaamse overheid samen met de lokale besturen een methodiek en concrete tools ontwikkeld om met vernieuwende technologie de relevante gegevens in authentieke besluiten rechtstreeks te kunnen ontsluiten en hergebruiken. Het Decreet Lokaal Bestuur benadrukt dan ook een actieve openbaarheid en voert een uitgebreide publicatieplicht in.

Dankzij het LBLOD-project kunnen lokale besturen hun nieuwe plichten vlot naleven zonder besluiten of specifieke gegevens eindeloos te moeten kopiëren.

Wat betekent dit voor mij als ...

icoon lokaalbestuuricoon software ontwikkelaar

Opleiding bestuursscholen

In juni 2018 vonden er in samenwerking met de bestuursscholen in iedere provincie opleidingen plaats rond Gelinkte besluiten

 

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Opdracht voor het ontwikkelen, begeleiden en rapporteren van een test- en valideringsperiode voor publicatiesoftware op basis van opgelegde standaarden

Vanaf 1 januari 2019 gelden er nieuwe standaarden die onder meer bepalen hoe lokale besturen besluiten en mandaten moeten publiceren.

Om de lokale besturen toe te laten aan deze verplichting te voldoen, stelt het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) als doel dat elk notulenbeheerpakket zo snel mogelijk een minimale ondersteuning biedt voor gelinkt notuleren. ABB zal een publieke wedstrijd organiseren waar elke leverancier de kans krijgt zich te bewijzen.

Meer lezen
Meer lezen

LBLOD Live Webinar op 8 december 2017 (12.30 u. - 14 u.)

Na de leerrijke webinar over het datamodel Besluit organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur een tweede webinar in het kader van het project 'Lokale besluiten als gelinkte open data' (LBLOD). De live webinar op 8 december 2017 (12.30 u. - 14 u.) gaat dieper in op het semantisch datamodel Mandaat.

Meer lezen
Meer lezen

Lokale Besluiten als gelinkte open data op Manage IT!

Op dinsdag 21 november 2017 zorgt de Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR) onder de noemer “Samen lossen we het op” voor een uitzonderlijke editie van haar najaarscongres ‘Manage IT’. Lokale besturen bepalen zelf het programma. De focus ligt op samen aan de slag gaan en dagdagelijkse problemen oplossen.

Ook in het project Lokale Besluiten als gelinkte open data (LBLOD) is “samen lossen we het op” ons motto. Benieuwd naar hoe we samen met lokale besturen en Vlaamse entiteiten informatie uit lokale besluiten vlot toegankelijk en herbruikbaar maken? Kom dan zeker luisteren naar de sessie “Goede voorbeelden”.

Meer lezen