Print

Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data

Waarom is het project gestart?

Lokale besluiten bevatten een hoop informatie die relevant is voor het dagdagelijkse leven van iedereen:

  • Als burger wil ik weten wanneer mijn straat niet toegankelijk is door werken
  • Als ondernemer wil ik weten aan welke verplichtingen ik moet voldoen
  • Als vereniging wil ik weten of en hoeveel subsidies ik kan krijgen
  • Als middenveld wil ik weten hoe lokale besturen hun cultuurbeleid vormgeven

Ook op alle overheidsniveaus willen we informatie van lokale besturen verzamelen om zicht te houden op beleidsvelden waarvoor we verantwoordelijk zijn. Vandaag gebeurt de gegevensverzameling vaak op een complexe en inefficiënte manier.

Met het project ‘Lokale Besluiten als geLinkte (Open) Data (LBLOD)’ heeft de Vlaamse overheid samen met de lokale besturen een methodiek en concrete tools ontwikkeld om met vernieuwende technologie de relevante gegevens in authentieke besluiten rechtstreeks te kunnen ontsluiten en hergebruiken. Het Decreet Lokaal Bestuur benadrukt dan ook een actieve openbaarheid en voert een uitgebreide publicatieplicht in.

Dankzij het LBLOD-project kunnen lokale besturen hun nieuwe plichten vlot naleven zonder besluiten of specifieke gegevens eindeloos te moeten kopiëren.

Wat betekent dit voor mij als ...

icoon lokaalbestuuricoon software ontwikkelaar

Opleiding bestuursscholen

In juni 2018 vonden er in samenwerking met de bestuursscholen in iedere provincie opleidingen plaats rond Gelinkte besluiten

 

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Oproep deelnemers workshops rond subsidies

Vanaf vrijdag 1 maart organiseert ABB samen het agentschap Informatie Vlaanderen een reeks workshops over semantiek rond het thema subsidies. Met de workshops willen we de informatie in subsidiereglementen en subsidietoekenningen op een gestructureerde manier neerschrijven. Om ze daarna vlot ter beschikking te stellen voor hergebruik binnen en buiten de overheid. Dit kadert binnen het project ‘Lokale Besluiten als geLinkte (Open) Data (LBLOD)’.

Wie zoeken we? Medewerkers van lokale besturen die:

  • vertrouwd zijn met het opstellen van subsidiereglementen,
  • in de praktijk bezig zijn met het beoordelen van subsidiedossiers,
  • rapporteren over toegekende subsidies,
  • juridische ondersteuning bieden bij het opstellen van subsidies.

De kick-off vindt plaats op 1 maart van 10 tot 13 uur in het VAC Gent. De workshops zelf vinden plaats op 20 maart (Gent), 30 april (Brussel en Gent),17 mei (Brussel) en 6 juni (Gent).

Publicatiedatum
dinsdag 12 februari 2019
Meer lezen
Meer lezen

Gelinkt Notuleren: waar staan we na de installatievergaderingen?

Op 3 december lanceerde ABB Gelinkt Notuleren. Deze gratis webtoepassing ondersteunt lokale besturen bij het nakomen van de publicatieplicht die geldt vanaf 1 januari 2019. Tijdens de installatievergaderingen maakten de meeste gemeenten kennis met de nieuwe applicatie. Ondertussen brachten we voortdurend verbeteringen aan op basis van de feedback die we van de besturen ontvingen. We gaan nu aan de slag om naast de benoemingsbesluiten ook sjablonen voor andere besluiten te maken die kunnen ingezonden worden via het juiste formaat.

Publicatiedatum
woensdag 23 januari 2019
Meer lezen
Meer lezen

Tool 'Gelinkt Notuleren' wint Gouden Byte 2018!

V-ICT-OR, voluit Vlaamse ICT-Organisatie, reikt ieder jaar 'De Gouden Byte' uit. Deze award gaat naar een project dat door een bundeling van intergemeentelijke of interbestuurlijke krachten tot een gezamenlijke oplossing leidt. 

Dit jaar viel de ABB-tool "Gelinkt Notuleren" in de prijzen. Deze tool is onderdeel van het project Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data (LBLOD). Het is een cocreatietraject waarbij we lokale besturen betrekken om samen te zoeken naar oplossingen om besturen beter bij te staan met hun publicatie- en informatieverplichtingen. Daarbij zetten we ook in op het geautomatiseerd hergebruik van informatie uit lokale besluiten waardoor de administratieve lasten voor de besturen drastisch verlagen.

Door de informatie automatisch en rechtstreeks uit de bron (het lokaal besluit) te halen, verbetert bovendien de datakwaliteit: er is een hogere garantie op correcte en actuele info.

Publicatiedatum
vrijdag 14 december 2018
Meer lezen