Lokaal energie- en klimaatpact (LEKP)

Net Zero tegen 2050. Dat is de doelstelling van Europa. Het eerste klimaatneutraal continent worden. Er is maar één plek waar die ambitie gerealiseerd kan worden. En dat is lokaal. Enkel lokale besturen zijn in staat om deze grootse doelstelling te vertalen in concrete realisaties op het terrein. Zijn in staat om te mobiliseren, burgers te betrekken, zaken in beweging te krijgen. Maken het abstracte concreet. 

Met het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP) nemen onze steden en gemeenten die verantwoordelijkheid op. Maar liefst 293 van onze lokale besturen engageren zich om hun klimaatambities verder op te drijven. En ze zetten daarbij in op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Met daaraan steeds heel concrete doelstellingen gekoppeld. Zo streeft het Pact tegen 2030 onder meer naar één boom per Vlaming, 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden, één laadpunt per 100 inwoners en één kubieke meter extra regenwateropvang per inwoner.

Dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Het LEKP is door Eurocommissaris en architect van de 'Green Deal' Frans Timmermans opgenomen als een voorbeeld voor lokale besturen in de rest van Europa. Onze lokale besturen inspireren lokale besturen in de rest van Europa. En daar mogen ze fier op zijn.

Daarnaast werd in juli 2022 een tweede Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP 2.0) gepubliceerd. Dit pact stelt een bijkomende verscherping voor zes doelstellingen voorop, rekening houdend met de vier werven. Lokale besturen kunnen zich, in samenwerking met de Vlaamse overheid, eveneens engageren voor dit LEKP 2.0.

 

 

Webinars over de LEKP-werven

VVSG organiseerde 4 Webinars rond de 4 werven opgenomen in het LEKP. De Webinars kaderende binnen het alternatief programma dat VVSG Netwerk Klimaat uitwerkte ter vervaging van het wegens corona afgelaste event rond het LEKP dat voorzien was op 2 december 2021.

De Webinars kan je op onderstaande links terugvinden.

Daarnaast vond op 9 september 2022 een andere webinar plaats, gegeven door ABB en VVSG. Hier wordt duiding gegeven over het LEKP 1.0 en 2.0, de financiële rapportering hieromtrent, en de monitoring via het Pactportaal en het Groenblauwpeil.

Subsidies

 

Nieuwsberichten

Meer lezen

Klimaatprestatiecontracten

Op 27 april nam minister Somers samen met een aantal organisaties het initiatief om een nieuw type van innovatieve aanbestedingen voor te stellen: ‘klimaatprestatiecontracten’. Tijdens deze ronde tafel werd door alle aanwezigen het startschot gegeven om deze ambitieuze vorm van energieprestatiecontracten voor te bereiden. Zo krijgen de lokale besturen actielijnen en presentatie om hun patrimonium voor te bereiden op de klimaatdoelstelling ‘-55% CO2 tegen ten laatste 2030’.

Ben jij ook benieuwd hoe klimaatprestatiecontract jou lokaal bestuur kunnen helpen? Bekijk dan snel de terugblik op de VVSG website.

Publicatiedatum
donderdag 9 juni 2022
Meer lezen
Meer lezen

Lokaal Energie- en Klimaatpact uit de startblokken

De klimaatverandering vormt één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Maar liefst 293 van de 300 Vlaamse lokale besturen ondertekenden het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP). Zo tonen ze hun ambitie om de handen uit de mouwen te steken en bestrijden ze de negatieve gevolgen van de klimaatverandering. Tegen 2030 werken ze op 4 belangrijke werven: water, mobiliteit, energie en vergroening.

Kom er meer over te weten!

Publicatiedatum
maandag 20 december 2021
Meer lezen
Meer lezen

Lokaal Laadplan - Handreiking Lokaal Laden

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEPK) bepaalt dat tegen 2030 de lokale besturen 66.000 publiek toegankelijke laadpunten (1 per 100 inwoners) voorzien. De Handreiking Lokaal Laden helpt de lokale besturen deze versnelling te realiseren/. Het focust op de regierol van de lokale besturen en preciseert wat een lokaal bestuur ter zake kan doen, welke samenwerkingsrelaties lokaal moeten worden geactiveerd en de acties die aan de orde zijn. De handreiking en bevat ook goede voorbeelden en praktijken.

Publicatiedatum
vrijdag 16 juli 2021
Meer lezen

Pagina's