Lokaal energie- en klimaatpact (LEKP)

Net Zero tegen 2050. Dat is de doelstelling van Europa. Het eerste klimaatneutraal continent worden. Er is maar één plek waar die ambitie gerealiseerd kan worden. En dat is lokaal. Enkel lokale besturen zijn in staat om deze grootse doelstelling te vertalen in concrete realisaties op het terrein. Zijn in staat om te mobiliseren, burgers te betrekken, zaken in beweging te krijgen. Maken het abstracte concreet. 

Met het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP) nemen onze steden en gemeenten die verantwoordelijkheid op. Maar liefst 293 van onze lokale besturen engageren zich om hun klimaatambities verder op te drijven. En ze zetten daarbij in op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Met daaraan steeds heel concrete doelstellingen gekoppeld. Zo streeft het Pact tegen 2030 onder meer naar één boom per Vlaming, 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden, één laadpunt per 100 inwoners en één kubieke meter extra regenwateropvang per inwoner.

Dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Het LEKP is door Eurocommissaris en architect van de 'Green Deal' Frans Timmermans opgenomen als een voorbeeld voor lokale besturen in de rest van Europa. Onze lokale besturen inspireren lokale besturen in de rest van Europa. En daar mogen ze fier op zijn.

Daarnaast werd in juli 2022 een tweede Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP 2.0) gepubliceerd. Dit pact stelt een bijkomende verscherping voor zes doelstellingen voorop, rekening houdend met de vier werven. Lokale besturen kunnen zich, in samenwerking met de Vlaamse overheid, eveneens engageren voor dit LEKP 2.0.

 

 

Webinars over de LEKP-werven

VVSG organiseerde 4 Webinars rond de 4 werven opgenomen in het LEKP. De Webinars kaderende binnen het alternatief programma dat VVSG Netwerk Klimaat uitwerkte ter vervaging van het wegens corona afgelaste event rond het LEKP dat voorzien was op 2 december 2021.

De Webinars kan je op onderstaande links terugvinden.

Daarnaast vond op 9 september 2022 een andere webinar plaats, gegeven door ABB en VVSG. Hier wordt duiding gegeven over het LEKP 1.0 en 2.0, de financiële rapportering hieromtrent, en de monitoring via het Pactportaal en het Groenblauwpeil.

Subsidies

Meer lezen

Subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

Bedrag
  • 24.870.000 euro voor het LEKP 1.0
  • 8.750.000 euro voor het LEKP 2.0

Beide verdeeld als trekkingsrechten op basis van de inwonersaantallen (4/5) en de criteria van het gemeentefonds (1/5) (zie infra: bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2022).

De definitieve bedragen, op basis van het aantal deelnemende gemeenten, worden uiterlijk 16 januari 2023 bekendgemaakt.

Aanwending

De subsidie is bedoeld voor lokale klimaatacties, waarbij de totale uitgaven voor klimaatacties minstens het dubbele van de verkregen subsidie moeten bedragen.

Meer lezen
Meer lezen

Subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

Bedrag

24.324.010 euro, verdeeld als trekkingsrechten op basis van de inwonersaantallen (4/5) en de criteria van het gemeentefonds (1/5) (zie infra: bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2021).

Aanwending

De subsidie is bedoeld voor lokale klimaatacties, waarbij de totale uitgaven voor klimaatacties minstens het dubbele van de verkregen subsidie moeten bedragen.

Meer lezen

 

Nieuwsberichten

Meer lezen

LEKP 2.1: Versterking LEKP om energie-armoede te voorkomen

Op 16 december is het LEKP 2.1 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Minister Somers trekt 16 miljoen euro uit voor deze versterking van het Lokaal Energie- en Klimaatpact, dat als addendum aan het LEKP 2.0 toegevoegd wordt. Vanaf maart 2023 zal ook jouw lokaal bestuur kunnen intekenen voor deze subsidie. 

Meer informatie

Publicatiedatum
vrijdag 24 februari 2023
Meer lezen
Meer lezen

SAVE THE DATE | LEKP-congres op 18 april 2023 in Gent

Op dinsdag 18 april organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met VVSG het allereerste LEKP-congres in het ICC Gent. Op dit evenement zetten we het Lokaal Energie- en Klimaatpact in de verf aan de hand van gevarieerde sessies over de verschillende LEKP-doelstellingen. 

Meer informatie

Publicatiedatum
maandag 20 februari 2023
Meer lezen
Meer lezen

Eerste 'oogstsessie' 100 wijken platform op 8 maart 2023

De oogstsessie is de eerste actie van het 100 WIJKEN PLATFORM. Dit moment biedt de kans aan betrokken duurzaamheids-, milieu- en omgevingsambtenaren, algemeen directeuren, projecttrekkers of andere geïnteresseerden om het werkprogramma van dit 100 WIJKEN PLATFORM mee vorm te geven. Kom op 8 maart 2023 naar De Blikfabriek in Antwerpen en deel je ervaringen!

Meer informatie

Publicatiedatum
donderdag 16 februari 2023
Meer lezen

Pagina's