OCMW-decreet

Meer lezen

OCMW-decreet van 19 december 2008

Datum regelgeving
19 december 2008
Thema
Verzelfstandiging en samenwerking
Personeel
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Vereniging of vennootschap voor maatschappelijk welzijn

Definitie

Een vereniging of vennootschap voor maatschappelijk welzijn is een samenwerkingsverband opgericht door één of meerdere openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met andere openbare besturen of met andere rechtspersonen dan rechtspersonen die een winstoogmerk hebben. De vereniging of vennootschap voor maatschappelijk welzijn kan vijf vormen aannemen (zie verder).

Meer lezen
Meer lezen

Openbare centra voor maatschappelijk welzijn - Bestuurlijk toezicht

Meer lezen
Meer lezen

Erkenning moskee De Koepel - Stand van zaken (2)

Meer lezen
Meer lezen

Huishoudelijk reglement OCMW - Toepassing

Meer lezen
Meer lezen

Vlaams Parlement neemt Wijzigingsdecreet Organieke decreten aan

Op woensdag 25 mei 2016 nam de plenaire zitting van het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn aan.

Publicatiedatum
woensdag 1 juni 2016
Meer lezen