Iedereen digitaal: 108 lokale besturen bestrijden digitale uitsluiting

ABB selecteerde 27 projecten van kleine en middelgrote lokale besturen die samen een lokaal e-inclusiebeleid willen uitbouwen. In totaal zetten 108 lokale besturen zich de komende 3 jaar in om digitale uitsluiting te vermijden. Per project krijgen ze daarvoor maximum 200.000 euro.

De lokale besturen konden kiezen uit 1 of meerdere invalshoeken: 

  • het vormgeven van het toekomstig e-inclusiebeleid: alle 27 projecten zetten hierop in;
  • het versterken van de digitale toegankelijkheid van de digitale dienstverlening: 22 van de 27 projecten zetten hierop in;
  • innovatieve en schaalbare acties: 16 van de 27 projecten zetten hierop in.

De oproep verscheen in het najaar 2021 en past binnen het actieplan 'Iedereen digitaal' van het relanceproject Vlaamse Veerkracht.

Het krijgt de volle steun van de Vlaamse minister Bart Somers die bevoegd is voor Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen.