Actueel

Meer lezen

Aanvraag projectsubsidie opvang schoolkinderen

We publiceerden de sjablonen om de projectsubsidie voor de opvang van schoolkinderen aan te vragen. Lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie kunnen beroep doen op deze subsidie wanneer het opvangaanbod van het brede onderwijsveld en van de organisatoren buitenschoolse opvang niet volstaat.

Om de subsidie aan te vragen, mailt het lokale bestuur het aanvraagformulier en het eindverslag tegen 1 september 2020 naar coronasubsidielokalebesturen@vlaanderen.be.

Bekijk de sjablonen en een overzicht van veelgestelde vragen.

Publicatiedatum
vrijdag 19 juni 2020
Meer lezen
Meer lezen

Jaarverslag 2019 Vlaamse Ombudsdienst: blikvangers lokale besturen

Vlaams Ombudsman Bart Weekers stelde op 3 maart 2020 het jaarverslag 2019 van de Vlaamse Ombudsdienst voor in het Vlaams Parlement. We sommen enkele blikvangers op voor lokale besturen.

Publicatiedatum
vrijdag 12 juni 2020
Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe omzendbrief over sectoraal akkoord 2020

Vandaag keurde de ministerraad de omzendbrief over het sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen goed. Met deze omzendbrief geeft de Vlaamse Regering uitvoering aan het sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen zoals dat werd onderhandeld door de sociale partners en principieel werd goedgekeurd op de ministerraad van 10 april 2020.

Publicatiedatum
vrijdag 29 mei 2020
Meer lezen

Pagina's