Actueel

Meer lezen

Actualiteitsdebat over de door de Vlaamse Regering voorgestelde hervorming van de provincies.

Op woensdag 15 juni 2016 hield de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat over de door de Vlaamse Regering voorgestelde hervorming van de provincies. Onderstaand document bevat het woordelijk verslag van deze zitting. Het deel over de provinciale hervormingen kunt u terugvinden vanaf pagina 6 tot en met pagina 32. 

Publicatiedatum
vrijdag 17 juni 2016
Meer lezen
Meer lezen

Lokale besluiten als gelinkte open data: demosessie op 9 juni

Het Agentschap Binnenlands Bestuur werkt aan een proefproject rond het ter beschikking stellen van lokale besluiten als gelinkte open data.

Het proefproject moet tegen de zomer van 2016 afgerond zijn. Op 9 juni geeft het agentschap een demonstratie tijdens de Trefdag van het Agentschap Informatie Vlaanderen (AGIV)

De demonstratie maakt deel uit van sessie 15 (traject 4 - Open data wijzen de weg).

Publicatiedatum
dinsdag 7 juni 2016
Meer lezen
Meer lezen

Tweede onderzoeksrapport Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data (LBLOD)

Het Agentschap Binnenlands Bestuur werkt aan een proefproject rond het ter beschikking stellen van lokale besluiten als gelinkte open data.

Een tweede onderzoekrapport is vandaag gepubliceerd op de website.

Het  rapport vat de bevindingen samen van de tweede verkennende fase van het project. 

Publicatiedatum
dinsdag 7 juni 2016
Meer lezen
Meer lezen

Vlaams Parlement neemt Wijzigingsdecreet Organieke decreten aan

Op woensdag 25 mei 2016 nam de plenaire zitting van het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn aan.

Publicatiedatum
woensdag 1 juni 2016
Meer lezen
Meer lezen

Goedkeuring conceptnota Bestuurlijk Toezicht

Vrijdag 27 mei stemde de Vlaamse Regering in met de conceptnota 'Hervorming Bestuurlijk toezicht – toelichting wijzigingsvoorstellen'.

Publicatiedatum
dinsdag 31 mei 2016
Meer lezen

Pagina's