Actueel

Meer lezen

Aanmoedigingspremie loopbaanonderbreking voor eindeloopbaan valt weg

Vanaf 1 februari 2016 krijgen 55-plussers (in sommige gevallen 50-plussers) uit de publieke sector die loopbaanonderbreking aanvragen in het kader van eindeloopbaan geen aanmoedigingspremie meer van de Vlaamse overheid. Aanmoedigingspremies voor lopende dossiers vallen niet weg. Dat heeft de Vlaamse Regering op 22 januari 2016 beslist. De maatregel geldt voor personeelsleden van de Vlaamse overheid, het Nederlandstalig onderwijs, maar ook voor de personeelsleden van de lokale besturen.

Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Regering keurt actieplan voor preventie radicalisering goed

De Vlaamse Regering heeft het plan voor de preventie van radicalisering goedgekeurd. Daarmee krijgt de gecoördineerde aanpak van radicalisering op Vlaams niveau concreet vorm. Coördinerend minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans: “Met dit actieplan zet de Vlaamse Regering in op informatiedeling, betere samenwerking en een versterking van de lokale actoren.

Meer lezen

Pagina's