Actueel

Meer lezen

Cijfer in de Kijker: lokale budgettering doorgelicht

Sinds het boekjaar 2014 passen alle lokale besturen de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC) toe. Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) onderzocht dit jaar of die nieuwe vorm van budgetteren een impact heeft op de accuraatheid van de gemeentelijke begrotingen. In het verleden vielen de resultaten van de jaarrekeningen vaak beter uit dan in de planning. Is dit nog steeds het geval? Het antwoord lees je in onze publicatie ‘Cijfer in de Kijker’.

Cijfer in de kijker is een nieuw initiatief van ABB. op regelmatige basis verschijnt een editie waarin we telkens een bepaald cijfergegeven meer in detail bestuderen. Het is een aanvulling op de Vlaamse profielschets die eenmaal per jaar verschijnt.

Publicatiedatum
woensdag 21 december 2016
Meer lezen
Meer lezen

Overheveling Stedenfonds naar Gemeentefonds vermindert planlast

Het Stedenfonds verdwijnt vanaf 1 januari 2017. De Vlaamse Regering hevelt de middelen over naar de basisfinanciering van de centrumsteden in het Gemeentefonds. Daar krijgt het de vorm van een aanvullende dotatie.

Publicatiedatum
woensdag 7 december 2016
Meer lezen
Meer lezen

Beslissingen Vlaamse Regering van 2 december 2016

Op vrijdag 2 december 2016 nam de Vlaamse Regering beslissingen over het complementair onbetaald verlof bij de lokale besturen en over de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen.

Publicatiedatum
dinsdag 6 december 2016
Meer lezen
Meer lezen

Subsidies aan gemeenten (vluchtelingeninstroom) - verdeling tweede schijf van 10 miljoen euro

Medio 2016 keurde de Vlaamse Regering de voorwaarden goed voor de toekenning van subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingeninstroom. Het stelt hiervoor een bedrag van 20 miljoen euro ter beschikking, verdeeld in twee schijven van telkens 10 miljoen euro.

De middelen uit de eerste schijf werden toegekend op basis van de referentieperiode van 1 november 2015 tot en met 31 mei 2016 (ministerieel besluit van 13 juli 2016). De verdeling van de tweede schijf gebeurde bij ministerieel besluit van 24 november 2016.

Publicatiedatum
donderdag 1 december 2016
Meer lezen
Meer lezen

Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek en Kruishoutem en Zingem fuseren vrijwillig

Eind 2016 werd het formele startschot gegeven van twee fusietrajecten in Vlaanderen, namelijk in Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek en in Kruishoutem en Zingem. De gemeenteraden hebben dan hun principiële goedkeuring gehecht aan de vrijwillige fusie van de gemeenten. De fusies zullen ingaan op 1 januari 2019.

Publicatiedatum
dinsdag 29 november 2016
Meer lezen

Pagina's